VUORONUOTTI

Vuorovaikutus NUOTTI-valmennuksen suullisen hakuprosessin haastattelussa

Vuoronuotti kuvituskuva

NUOTTI-valmennus on Kelan tarjoama matalankynnyksen ammatillisen kuntoutuksen muoto 16–29-vuotiaille nuorille. Valmennuksen tavoitteena on tukea alentunutta toimintakykyä ja auttaa nuorta suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Valmennukseen haetaan Kelan etuuskäsittelijän toteuttaman suullisen haastattelun kautta. VUORONUOTTI-tutkimuksessa tutkitaan suullisen hakuprosessin haastattelussa tapahtuvaa vuorovaikutusta mikrotasolla.

Tavoitteena on tuottaa käytäntöön sovellettavissa olevaa tietoa vuorovaikutuskäytännöistä, jotka tukevat sekä hakijan toimintakyvyn tarkoituksenmukaista arviointia että hakijan kuntoutumisen edellytysten rakentumista NUOTTI-valmennusta edeltävässä arviointihaastattelussa. Teoreettisina lähtökohtina käytetään toimintamahdollisuuksien teoriaa ja siihen pohjautuvaa näkemystä voimaantumisesta. Lisäksi keskiössä on keskusteluanalyyttinen teoria vuorovaikutuksesta sosiaalisena toimintana.

Aineistona toimivat etuuskäsittelijöiden ja hakijoiden väliset nauhoitetut aidot arviointihaastattelut ja niitä analysoidaan interventionista keskusteluanalyysia käyttäen. VUORONUOTTI-tutkimus toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutissa 1.2.2022–31.1.2023 välisenä aikana ja vastuututkijana toimii YTT, vanhempi tutkija Sanni Tiitinen. Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää Kelan etuuskäsittelijöille kohdennetun koulutusmateriaalin tuottamisessa.