VUORONUOTTI Yhteystiedot

Vastuututkija

Sanni Tiitinen

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358505689330

Projektiasiantuntija

Emmi Ritvos

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504098259