Projekti

Vastuullisen matkailun portaat – koulutusmallin kehittäminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
VMP-projekti
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.1.2019 - 30.6.2021
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Matkailijoiden muuttuvat asenteet ja lisääntynyt ympäristötietoisuus edellyttävät matkailuyrityksiltä ympäristö-, sosiaalisten-, kulttuuristen ja taloudellisten näkökulmien huomiointia kaikessa toiminnassa ja markkinoinnissa.

Vastuullisen matkailun portaat - koulutusmallin kehittäminen hankkeen tarkoituksena on kehittää korkeakouluyhteistyönä ketterä, digitaalisuutta hyödyntävä täydennyskoulutusmalli, joka pilotoidaan vastuullisen matkailun tematiikassa.

Keskeisimpiä kohderyhmiä ja pilottiin osallistujia ovat matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat. Koulutusmallilla pyritään edistämään matkailun vastuullisuutta ja vastaamaan siten ennakoivasti matkailun kasvuun liittyviin haasteisiin kuten overtourismiin, ilmastonmuutokseen ja sosiokulttuurisiin ongelmiin. Koulutusmallista tehdään joustava ja erilaiset osaamistarpeet huomioiva.

Toimenpiteet:

1. Osaamistarpeiden selvitys ja kompetenssien määritys

2. Osaamisen kehittämistarpeita ja kompetensseja vastaavan koulutuskokonaisuuden suunnittelu olemassa olevia korkeakoulututkintojen osia soveltaen ja muita tietovarantoja hyödyntäen.

3. Koulutusmallin lanseeraus, jatkuvuuden ja monistettavuuden varmistaminen

Tavoitteena on, että koulutuksen avulla matkailuyritysten vetäjät ja esimiesasemassa olevat pystyisivät ohjaamaan niin omaa henkilöstöään kuin muitakin keskeisimpiä sidosryhmiä toimimaan vastuullisemmin. Matkailualalla työskentelee mm. merkittävä määrä kausityöntekijöitä, joiden tulisi osata toimia työssään vastuullisesti ja yritysten taas tulisi kohdella kausityöntekijöitä vastuullisuuden periaatteet huomioiden. Erityisesti tämä korostuu Lapissa ja pääkaupunkiseudulla. Vastuullisuusviestintä yhtenä koulutussisältönä kattaa myös sen, miten matkailuyritykset voivat opastaa myös asiakkaitaan toimimaan vastuullisemmin.

Hanke kokoaa laajasti korkeakoulujen vastuullisen matkailun osaamisen yhteisen koulutussuunnitteluprosessin ääreen. Projektia rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-toimenpidekokonaisuus: valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen.

Projektia hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina hankkeessa toimivat Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:

  • Rositsa Röntynen, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi(at)jamk.fi, 050 436 1196
  • Meri Vehkaperä, Haaga Helia, etunimi.sukunimi(at)haaga-helia.fi,  040 488 7176
  • Kaarina Tervo-Kankare, Oulun yliopisto, etunimi.sukunimi(at)oulu.fi, 050 350 7159
  • Minni Haanpää, Lapin yliopisto/ Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi, 040 484 4192
  • Marjo Äikäs, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi(at)xamk.fi, 044 702 875


jamk.fi/vastuullisenmatkailunportaat

päivitetty 29.10.2020