Projekti

TOVE - Opettajankouluttajien tunnetoimijuuden ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen digitaalisissa ympäristöissä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
TOVE
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.1.2021 - 30.6.2023
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus
TOVE-projekti edistää tutkimusperustaisia sisältöjä ja menetelmiä opettajankouluttajien tunne- ja vuorovaikutusosaamisen vahvistamiseen ja toimimiseen digitaalisissa ympäristöissä.

Lähtökohdat:

Opettajankouluttajilta edellytetään tunne- ja vuorovaikutusosaamista eli ymmärrystä vuorovaikutuksen emotionaalisesta, sosiaalisesta ja kognitiivisesta ulottuvuudesta ja osaamista suunnitella, ohjata ja arvioida oppimistilanteiden vuorovaikutusta.

Vuorovaikutusosaamiseen liittyy vahvasti tunnetoimijuus eli taito tiedostaa ja ymmärtää tunteita sekä taito hyödyntää tunteita opiskelijaryhmien tukemisessa ja jaetun asiantuntijuuden rakentamisessa. Hyvät vuorovaikutustaidot lisäävät opettajankouluttajien ja opiskelijoiden hyvinvointia.

Digitaaliset ympäristöt asettavat haasteita ja tiedetään, että opettajankouluttajien vuorovaikutustaidot digitaalisissa ympäristöissä vaihtelevat.

Etäopetus Covid-19 pandemia nosti esiin opettajien ja opiskelijoiden kuormittuneisuuden ja vuorovaikutuksen haasteet.

TOVE-projektin tavoitteena on:

1. Yhdistää yliopiston ja ammatillisen opettajankoulutuksen tutkimusperustainen osaaminen ja aiempien OKM:n kärkihankkeiden kehittämistyö tunne- ja vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen digitaalisissa ympäristöissä.

2. Rakentaa tunne- ja vuorovaikutusosaamisen kehittämismalli koskien digitaalisia ympäristöjä (verkkoympäristöt ja laajennetun todellisuuden ympäristöt).

3. Kehittää opettajankouluttajien ja opiskelijoiden hyvinvointia vahvistavaa tunne- ja vuorovaikutusosaamista digitaalisissa ympäristöissä; suunnittelu, ohjaaminen, arviointi ja palautteen anto (sosiaalinen, emotionaalinen ja kognitiivinen ulottuvuus).

4. Kehittää digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvan tunne- ja vuorovaikutusosaamisen itsearvioinnin välineitä ja menetelmiä aiempia projektien tuottamia välineitä hyödyntämällä

5. Jakaa opettajayhteisöissä opettajankouluttajien vuorovaikutusosaamista ja kokemuksia digitaalisissa ympäristöissä paikallisella ja valtakunnallisella tasolla.

TOVE - Opettajankouluttajien tunnetoimijuuden ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen digitaalisissa ympäristöissä -hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. Hanke toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän, Turun ja Helsingin yliopistojen sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Lue lisää koko hankkeesta https://tove.jyu.fi/

Lisätietoja Jamk toteutuksesta:

Johtava tutkija, projektivastaava Sirpa Laitinen-Väänänen
040 5889 919, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jamk ammatillinen opettajakorkeakoulu

Projektin tulokset

Projektin tuloksena opettajankouluttajien ja opettajien

  • tutkimusperustainen vuorovaikutusosaaminen on kehittynyt.
  • ymmärrys vuorovaikutuksen moniulotteisuudesta digitaalisissa oppimisympäristöissä on kehittynyt.
  • kesken on rakentunut paikallisesti ja valtakunnallisesti toimiva aktiivinen vuorovaikutusosaamisen yhteisö.
  • taidot suunnitella, ohjata, tukea ja arvioida hyvinvointia ja tunnetoimijuutta edistävää vuorovaikutusta digitaalisissa ympäristöissa  on kehittynyt.

Lisäksi

  • on luotu digitaalisen vuorovaikutusosaamisen kehittämismalli opettajankoulutukseen, joka on skaalattavissa myös opettajien täydennyskoulutukseen.
  • on edelleen kehitetty opetusvuorovaikutusosaamisen reflektointivälineitä digitaalisiin ympäristöihin.