Projekti

TOVE - Opettajankouluttajien tunnetoimijuuden ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen digitaalisissa ympäristöissä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
TOVE
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.1.2021 - 30.6.2023
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

TOVE-projekti edistää tutkimusperustaisia sisältöjä ja menetelmiä opettajankouluttajien tunne- ja vuorovaikutusosaamisen vahvistamiseen ja toimimiseen digitaalisissa ympäristöissä.

Lähtökohdat:

Opettajankouluttajilta edellytetään tunne- ja vuorovaikutusosaamista eli
-ymmärrystä vuorovaikutuksen emotionaalisesta, sosiaalisesta ja kognitiivisesta ulottuvuudesta ja
-osaamista suunnitella, ohjata ja arvioida oppimistilanteiden vuorovaikutusta.

Vuorovaikutusosaamiseen liittyy vahvasti tunnetoimijuus eli taito tiedostaa ja ymmärtää tunteita sekä taito
hyödyntää tunteita opiskelijaryhmien tukemisessa ja jaetun asiantuntijuuden rakentamisessa. Hyvät vuorovaikutustaidot lisäävät opettajankouluttajien ja opiskelijoiden hyvinvointia.

Digitaaliset ympäristöt asettavat haasteita ja tiedetään, että opettajankouluttajien vuorovaikutustaidot digitaalisissa ympäristöissä vaihtelevat.

Etäopetus Covid-19 pandemian aikananosti esiin opettajien ja opiskelijoiden kuormittuneisuuden ja vuorovaikutuksen haasteet.

TOVE-projektin tavoitteena on:

1. Yhdistää yliopiston ja ammatillisen opettajankoulutuksen tutkimusperustainen osaaminen ja aiempien OKM:n kärkihankkeiden kehittämistyö tunne- ja vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen digitaalisissa ympäristöissä.

2. Rakentaa tunne- ja vuorovaikutusosaamisen kehittämismalli koskien digitaalisia ympäristöjä (verkkoympäristöt ja laajennetun todellisuuden ympäristöt).

3. Kehittää opettajankouluttajien ja opiskelijoiden hyvinvointia vahvistavaa tunne- ja vuorovaikutusosaamista digitaalisissa ympäristöissä; suunnittelu, ohjaaminen, arviointi ja palautteen anto (sosiaalinen, emotionaalinen ja kognitiivinen ulottuvuus).

4. Kehittää digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvan tunne- ja vuorovaikutusosaamisen itsearvioinnin välineitä ja menetelmiä aiempia projektien tuottamia välineitä hyödyntämällä

5. Jakaa opettajayhteisöissä opettajankouluttajien vuorovaikutusosaamista ja kokemuksia digitaalisissa ympäristöissä paikallisella ja valtakunnallisella tasolla.

Lisää projektista:
https://tove.jyu.fi/