Projekti

TOP-koutsi

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2011 - 31.12.2013
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Projektin tarkoituksena on, että työpaikkaohjaajien kouluttajiksi valmennetut opettajat kouluttavat  työpaikkaohjaajia työpaikoillaan. Koulutukset toteutetaan opiskelijoiden työssäoppimisenprosessien yhteydessä.

Tavoitteena on:

  • luoda toimintamallit, joiden avulla valmennetaan omarahoitteisesti ja kustannustehokkaasti opettajia työpaikkaohjaajien kouluttajiksi, koulutetaan uusia työpaikkaohjaajia ja vahvistetaan jo aiemmin koulutettujen osaamista
  • mahdollistaa opiskelijoiden laadukas, suunnitelmallinen ja ohjattu opiskelu sekä oikeudenmukainen arviointi työelämän tilanteissa, ja lisätä työelämän osaamisvaatimuksia vastaavaa työvoimaa
  • tarjota vaihtoehtoinen oppimisympäristö työpaikkaohjaajakoulutukselle internetissä toimivan videotekniikan ja sosiaalisen median avulla
  • selvittää verkkomateriaalin vaikutukset työpaikkaohjaajien oppimistuloksiin ja koulutustuntien määrään sekä työpaikkaohjaajakoulutuksen lisäresurssien tarve.


Yhteistyökumppaneina ovat Koulutuskeskus Salpaus (hallinnoija) ja Kiipulan ammattiopisto.
Projekti ja sen kautta järjestettävä työpaikkaohjaajakoulutus on  yhteistyöoppilaitosten sekä osin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Opetushallituksen rahoittamaa toimintaa.