Projekti

Toimeenpanotutkimus Kelan ammatillisesta Taito-kuntoutuksesta

Rahoitusohjelma

Lyhenne
TAITO
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.8.2022 - 30.4.2024
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
KELA Kansaneläkelaitos
Projektin kuvaus

Kelan ammatillinen Taito-kuntoutus edistää asiakkaiden ammatillista etenemistä monitoimijaisena verkostotyönä toteutettujen yksilökäyntien, työharjoittelun ja ryhmäjaksojen muodostaman palvelukokonaisuuden avulla.

Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena on tuottaa käytäntöön sovellettavissa olevaa tietoa Kelan Taito-kuntoutuksen toteutumisesta ja kehittämistarpeista sekä asiakkaiden että palveluntuottajien näkökulmasta. Aineistoina käytämme vaiheittain toteutettuja kyselyitä ja yksilö- ja ryhmähaastatteluita sekä aitojen kuntoutustilanteiden nauhoittamista ja havainnointia.

Teoreettinen viitekehyksemme ammentaa kuntoutuksen kentälle kehitetystä toimintaverkoston näkökulmasta, etnometodologisesta keskustelunanalyysista ja itsemääräämisteoriasta. Tuomme moninäkökulmaisen analyysimme havaintoja yhteen integroimalla eri menetelmillä tuotetut analyysit teoria- ja aineistolähtöisten käsitteiden avulla.

Tutkimuksen toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutti 1.8.2022–30.4.2024 välisenä aikana. Hanketta rahoittaa Kela.


Lisätietoja:

Sanni Tiitinen
Vanhempi tutkija
Puhelin: +358 50 568 9330
S-posti: sanni.tiitinen@jamk.fi