Taito

Toimeenpanotutkimus Kelan Taito-kuntoutuksesta

ryhmä ihmisiä hyppää ilmaan

Kelan ammatillinen Taito-kuntoutus edistää asiakkaiden ammatillista etenemistä monitoimijaisena verkostotyönä toteutettujen yksilökäyntien, työharjoittelun ja ryhmäjaksojen muodostaman palvelukokonaisuuden avulla.

Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena on tuottaa käytäntöön sovellettavissa olevaa, moninäkökulmaista tietoa Kelan Taito-kuntoutuksen toteutumisesta ja kehittämistarpeista. Aineistoina käytämme vaiheittain toteutettuja kyselyitä ja yksilö- ja ryhmähaastatteluita sekä aitojen kuntoutustilanteiden nauhoittamista ja havainnointia.

Tutkimuksen toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutti 1.8.2022–30.4.2024 välisenä aikana. Hanketta rahoittaa Kela.