Projekti

TESSU 2 – Aitoon monialaiseen yhteistyöhön ja ohjausosaamiseen ohjaamoissa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
TESSU 2
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.4.2019 - 31.3.2022
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Ohjaamo on kynnyksetön paikka alle 30-vuotiaille nuorille, jossa saa apua työllistymisen, koulutuksen, arjen hallinnan ja hyvinvoinnin kysymyksiin. Suomessa Ohjaamoja on yli 70, joissa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat tarjoavat yhdessä monialaista palvelua.

TESSU2-projektin tavoitteena oli tukea Ohjaamojen palvelukyvyn kehittymistä valmennuksin, joiden avulla Ohjaamojen monialaisesta yhteistyöstä syntyy sisäänrakennettu toimintatapa ja -kulttuuri.  Tällöin Ohjaamojen henkilöstö toimii aidosti monialaisena, vertaisoppivana ja yhdessä ohjautuvana tiiminä, jossa toimintaa arvioidaan suunnitelmallisesti ja osaamista kehitetään palvelun parantamiseksi. 

Projekti oli Jamk (hallinnointi) ja HAMK ammatillisten opettajakorkeakoulujen sekä Åbo Akademi, Elinikäisen oppimisen keskuksen yhteishanke. Projektin yhteistyökumppanina toimivat Kohtaamo-hanke(ESR), OSMO2 - ja URAA! -projektit (ESR), ONNI-hanke (STM, TEM), Koordinaatti ja Nuorisotutkimus.

Projektia rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto (Osuva ohjaus -kokonaisuus Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesta Osuvaa osaamista -ESR-toimenpidekokonaisuudesta) sekä Svenska Kulturfonden (ruotsin- ja kaksikielinen toiminta).

Lisätietoja:
Auli Sesay, projektipäällikkö, 040 594 1476, etunimi.sukunimi@jamk.fi 
Jamk ammatillinen opettajakorkeakoulu

www.jamk.fi/tessu
 

 

Projektin tulokset

Projektin tuloksena:

1. Valmennettavat Ohjaamot toimivat monialaisena tiimeinä, jotka arvioivat säännöllisesti toimintaansa ja kehittävät suunnitelmallisesti nuorilähtöistä, monialaista yhteistyö- ja ohjausosaamistaan, ja rakentavat tarvitsemaansa monialaista osaamispääomaa. Valmennusten osana toteutettavat itsearvioinnit tukevat kestävän ja jatkuvan arviointikulttuurin vahvistumista Ohjaamoissa.

2. Monialaista yhteistyö- ja ohjausosaamista kehittävät tuotteet, menetelmät ja käytännöt sekä tieto monialaisesta yhteistyöosaamisesta on koottu ja julkaistu avoimena verkkojulkaisuna Ohjaamojen käyttöön.

Pitkällä aikavälillä projekti on osaltaan turvaamassa monialaisen Ohjaamotoiminnan jatkuvuutta ja vahvistamassa Ohjaamojen palvelukykyä.

Projekti päättyi 31.3.2022, jolloin julkaistaan lopulliset tulokset.