Projekti

TESSU 2 – Aitoon monialaiseen yhteistyöhön ja ohjausosaamiseen ohjaamoissa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
TESSU 2
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.4.2019 - 31.3.2022
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Ohjaamo on kynnyksetön paikka alle 30-vuotiaille nuorille, jossa apua saa työllistymisen, koulutuksen, arjen hallinnan ja hyvinvoinnin kysymyksiin. Suomessa Ohjaamoja on yli 70, joissa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat tarjoavat yhdessä monialaista palvelua.

TESSU2-projekti tukee Ohjaamojen palvelukyvyn kehittymistä valmennuksin, joiden avulla Ohjaamojen monialaisesta yhteistyöstä syntyy sisäänrakennettu toimintatapa ja -kulttuuri.  Tällöin Ohjaamojen henkilöstö toimii aidosti monialaisena, vertaisoppivana ja yhdessä ohjautuvana tiiminä, jossa toimintaa arvioidaan suunnitelmallisesti ja osaamista kehitetään palvelun parantamiseksi.

Ohjaamo on alle 30-vuotiaille suunnattu matalan kynnyksen palvelupaikka, jossa saa apua
työllistymisen, koulutuksen, arjen hallinnan ja hyvinvoinnin kysymyksiin. Suomessa on yli 70 Ohjaamoa,
joissa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat tarjoavat yhdessä monialaista palvelua.
 
TESSU2-projekti tukee Ohjaamojen palvelukyvyn kehittymistä valmennuksin, joiden avulla Ohjaamojen
monialaisesta yhteistyöstä syntyy sisäänrakennettu toimintatapa ja -kulttuuri. Tällöin Ohjaamojen
henkilöstö toimii aidosti monialaisena, vertaisoppivana ja yhdessä ohjautuvana tiiminä, jossa toimintaa
arvioidaan suunnitelmallisesti ja osaamista kehitetään palvelun parantamiseksi.
 
Projekti on JAMK (hallinnointi) ja HAMK ammatillisten opettajakorkeakoulujen sekä Åbo Akademin yhteishanke. Projektin yhteistyökumppanina toimivat KOHTAAMO-hanke (ESR), OSMO2- ja URAA!-projektit (ESR), ONNI-hanke (STM, TEM), Koordinaatti ja Nuorisotutkimus.
 
Projektia rahoitetaan Osuva ohjaus -kokonaisuudesta, joka on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön
valtakunnallista Osuvaa osaamista -ESR-toimenpidekokonaisuutta.

Lisätietoja:
Auli Sesay, projektipäällikkö, 040 594 1476, etunimi.sukunimi@jamk.fi 
JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

www.jamk.fi/tessu