Projekti

Tehokkuutta ja laatua biomassoihin perustuvaan liiketoimintaan

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Biopooli
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.2.2015 - 30.6.2018
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Hankkeessa kehitetään uusi yhteisiä toimintoja hyödyntävä innovatiivinen Biopooli -toimintakonsepti ja liiketoimintamalli sekä demonstroidaan Biopoolin toimintaa valitussa biomassaterminaalissa Pohjoisessa Keski-Suomessa. Biopoolin osana hankkeessa pilotoidaan ja demonstroidaan yrityslähtöisesti seuraavia uusia innovatiivisia menettelytapoja ja käsittelyjä:

  1. Konenäköön perustuva menetelmä (runsaasti uuteaineita sisältävän) oksahakkeen erotteluun polttoainevirrasta. Tavoitteena 90 % erottelutehokkuus. Tehokkaalla erottelulla luodaan uusi mäntyöljy- ja uuteainerikas raaka-ainevirta, jota voidaan hyödyntää uusien korkean lisärvon biotuotteiden jalostuksessa ja kehittämistyössä.
  2. Kustannus- ja energiatehokkaat tavat lisätä hyötykuorman määrää metsäbiomassakuljetuksissa. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät menetelmät kuivaukseen palstalla tai terminaalissa. Tavoitteena biomassakuljetuksen sisältämän keskimääräisen vesimäärän pienentäminen nykyisestä puoleen, mikä tarkoittaa 6000 - 7000 kg vähemmän vettä rekkakuormaa kohden.
  3. Uusimpaan tietoon perustuvat innovatiiviset varastoinnin riskejä (itsesyttyminen,varastointitappiot) vähentävät toimintatavat ja biomassan varastoituvuutta parantavat käsittelyt. Tavoitteena uusien hakkeen varastointireseptien luominen alan toimijoille ja riskejä pienentävien käsittelyjen käyttöönotto terminaaleissa ja laitoksilla.

Hankkeen erityisenä tavoitteena on puubiomassoihin perustuvan yrityspohjaisen liiketoiminnan lisääminen Pohjoisen Keski-Suomen alueella sekä uusien puupohjaisten korkean jalostusasteen vientituotteisiin keskittyvän TKI-toiminnan sekä edelleen uusien tuotteiden kaupallistamisen ja markkinoillepääsyn edistäminen.