Projekti

Tasa-arvoa ja reformia

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Tasa-arvoa ja reformia
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.12.2017 - 31.12.2020
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

TASA-ARVOA JA REFORMIA
Ammatillisen koulutuksen tasa-arvotyötä edistävien koulutusten, mallien ja oppaan tuottaminen

Hankkeen tavoitteena on ollut
- vahvistaa tasa-arvosuunnitelmien toteutumista ammatillisessa koulutuksessa.
- edistää osallisuutta tasa-arvotyössä niin, että opiskelijat ja henkilöstö pääsevät tutkimaan ja kehittämään oppilaitoksen käytäntöjä tasa-arvon näkökulmasta
- kehittää tasa-arvotietoisia malleja ja toimintatapoja, jotka edistävät tasa-arvoa ammatillisen koulutuksen kaikissa vaiheissa ja eri tasoilla (organisaatiot, tiimit, henkilökohtainen opetus- ja ohjaustyö, oppiminen ja urasuunnittelu), erityisesti työssä järjestettävässä koulutuksessa.
- tiivistää yhteistyötä oppilaitosten, työnantajien ja työpaikan edustajien välillä, jotta tasa-arvo toteutuu kattavasti myös työssä järjestettävässä koulutuksessa.
- luoda toimintatapoja, jotka purkavat ammatillisen koulutuksen ja työelämän segregaatiota- tuotetaan materiaalia tasa-arvotyön hyvistä käytänteistä sekä opas ammatillisen koulutuksen tasa-arvotyöhön opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien käytettäväksi oppilaitoksissa ja työpaikoilla.

Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin ammatillisen
koulutuksen toimijoille (oppilaitokset ja työpaikat) tasa-arvotyön koulutuksia,
jotka toteutettiin konsultatiivisella ja toimintaa kehittävällä otteella. Painopisteinä ovat
olleet henkilökohtaistaminen ja työpaikalla järjestettävä koulutus. Koulutusten
perusteella tuotetiinn malleja ja välineitä ammatillisen koulutuksen
tasa-arvotyöhön, jotka koottiin verkossa julkaistavaksi oppaaksi (Mukana! Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuustyö toisella asteella).


Hanketta koordinoi Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Osatoteuttajina olivat Hämeen ammattikorkeakoulu, AOKK, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, AOKK, Oulun ammattikorkeakoulu, AOKK ja Tampereen ammattikorkeakoulu, AOKK. Hanke teki yhteistyötä Ekvalita Ab:n vastaavan hankkeen kanssa.

Lue lisää hankkeen koulutuksista.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Yhteyshenkilö Jari Karttunen
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä

Projektin tulokset

Tasa-arvoa ja reformia -hanke on järjestänyt koulutuksia ja konsultaatioita eri puolella Suomea. Kohderyhmänä ovat olleet ammatillisen koulutuksen opettajat ja oppilaitosten johto. JAMKin järjestämiin hankkeen koulutuksiin, tilaisuuksiin ja konsultaatioihin osallistui 456 henkilöä, jotka edustivat ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä. Hankkeen koulutuksia kehitettiin sen suuntaisesti, että JAMKin koulutustarjontaan saataisiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden täydennyskoulutus.

Hankkeessa suunnitellut koulutukset

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö ammatillisessa koulutuksessa (0,25 op)
Tasa-arvosuunnitelmista todellisuuteen (4 op)
Tasa-arvo ja henkilökohtaistaminen (4 op)
Tasa-arvo ja työssä järjestettävä koulutus (4 op)

Pelin kehittäminen

Ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö tarpeeseen hyvistä käytänteistä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä turvallisen ja syrjimättömän opiskeluympäristön edistämiseen vastattiin JAMKissa kehittämällä ja tuotettamalla Minä olen Lumo –roolipeli. Pelin tarkoituksena on haastaa pelaajat pohtimaan empatiaa, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiä sekä luomaan uusia menetelmiä näiden teemojen opettamiseen ja ohjaukseen. Minä olen Lumo -pelin kehittämisessä tehtiin yhteistyötä Lasten ja nuorten säätiön kanssa. Peli valmistui syksyllä 2020 ja sen käsikirjoitukset ovat avoimesti saatavissa suomen-, ruotsin, koltansaamen-, inarinsaamen-, pohjoissaamen- ja englannin kielisenä sekä suomalaisella viittomakielellä.

Julkaisut

Hankkeen toiminnasta JAMKIssa tehtyjä artikkeleita on julkaistu Tasa-arvoa ja reformia –hankeen internet-sivulla, Evolving pedagogy –verkkolehdessä sekä Opekorkeassa tapahtuu -blogissa.

Hankkeen tulosten esittely

Kolme hankkeen abstraktia hyväksyttiin konferensseihin:
1. AMK-ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2020: Peli tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden opettamisen tukena.
2. Korkeakoulututkimuksen symposiumi 2020: Teaching Equality in Vocational Education Through a Game Practice.
3. The ESA-Arts conference The Social Effects of the Arts 2021: Roleplay and drama supporting safe space for equality in education.