Projekti

Tasa-arvoa ja reformia

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Tasa-arvoa ja reformia
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.12.2017 - 31.12.2020
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

TASA-ARVOA JA REFORMIA
Ammatillisen koulutuksen tasa-arvotyötä edistävien koulutusten, mallien ja oppaan tuottaminen

Hankkeen tavoitteena on ollut
- vahvistaa tasa-arvosuunnitelmien toteutumista ammatillisessa koulutuksessa.
- edistää osallisuutta tasa-arvotyössä niin, että opiskelijat ja henkilöstö pääsevät tutkimaan ja kehittämään oppilaitoksen käytäntöjä tasa-arvon näkökulmasta
- kehittää tasa-arvotietoisia malleja ja toimintatapoja, jotka edistävät tasa-arvoa ammatillisen koulutuksen kaikissa vaiheissa ja eri tasoilla (organisaatiot, tiimit, henkilökohtainen opetus- ja ohjaustyö, oppiminen ja urasuunnittelu), erityisesti työssä järjestettävässä koulutuksessa.
- tiivistää yhteistyötä oppilaitosten, työnantajien ja työpaikan edustajien välillä, jotta tasa-arvo toteutuu kattavasti myös työssä järjestettävässä koulutuksessa.
- luoda toimintatapoja, jotka purkavat ammatillisen koulutuksen ja työelämän segregaatiota- tuotetaan materiaalia tasa-arvotyön hyvistä käytänteistä sekä opas ammatillisen koulutuksen tasa-arvotyöhön opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien käytettäväksi oppilaitoksissa ja työpaikoilla.

Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin ammatillisen
koulutuksen toimijoille (oppilaitokset ja työpaikat) tasa-arvotyön koulutuksia,
jotka toteutettiin konsultatiivisella ja toimintaa kehittävällä otteella. Painopisteinä ovat
olleet henkilökohtaistaminen ja työpaikalla järjestettävä koulutus. Koulutusten
perusteella tuotetiinn malleja ja välineitä ammatillisen koulutuksen
tasa-arvotyöhön, jotka koottiin verkossa julkaistavaksi oppaaksi (Mukana! Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuustyö toisella asteella).


Hanketta koordinoi Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Osatoteuttajina olivat Hämeen ammattikorkeakoulu, AOKK, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, AOKK, Oulun ammattikorkeakoulu, AOKK ja Tampereen ammattikorkeakoulu, AOKK. Hanke teki yhteistyötä Ekvalita Ab:n vastaavan hankkeen kanssa.

Lue lisää hankkeen koulutuksista.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Yhteyshenkilö Jari Karttunen
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä