Ammatillisen koulutuksen reformi on tuonut oppilaitosten arkeen monia toimintakulttuurin muutoksia ja nyt on oivallinen aika ottaa seuraava askel: tarttua tasa-arvotyöhön. Miten oppilaitoksessanne toteutuu tasa-arvoisuus muutosmyllerryksen jälkeen? Onko oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat päivitetty? Miten henkilökohtaistamisessa ja opiskelijan ohjauksessa ja tuessa on huomioitu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma? Toteutuuko tasa-arvo myös työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa?

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa OKM:n rahoituksella yhdessä muiden ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa Tasa-arvoa ja reformia –hanketta. Hankkeen koulutuksissa pureudutaan ammatillisten oppilaitosten tasa-arvon kysymyksiin ja kehittämiskohteisiin.

Päivitä suunnitelmat ja toimintamallit!

Tukea ja koulutusta oppilaitoksille

Haluatko tukea oppilaitoksesi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien päivittämiseen tai toimintamallien kehittämiseen? Tule mukaan konsultatiivisella ja toimintaa kehittävällä otteella toteutettaviin koulutuksiimme. Koulutuksien sisällöissä ja työskentelytavoissa otetaan huomioon oppilaitoksen tarpeet ja toteutuksesta voidaan neuvotella yhdessä.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen toimijat ja sidosryhmien (työpaikkojen) edustajat

Koulutukset

Tasa-arvosuunnitelmista todellisuuteen (4 op)

 • oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä tasa-arvotyön tila ja käytännöt
 • henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman arviointi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta
 • kehittämistarpeiden arviointi ja tasa-arvon edistämisen ja koulutuksen painopisteistä sopiminen
 • suunnitelmien ja niiden laatimisprosessin kehittäminen

Tasa-arvo ja henkilökohtaistaminen (4 op)

 • henkilökohtaistamisprosessin kehittäminen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta
 • opettajien ja ohjaajien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävän opetuksen, opinto- ja uraohjauksen sekä erityisen tuen valmiuksien tukeminen
 • tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävien opiskelijalähtöisten ja moniammatillisten toimintamallien kehittäminen

Tasa-arvo ja työssä järjestettävä koulutus (4 op)

 • tasa-arvotyön haasteet koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen mallien kehittäminen yhteistyössä työnantajien ja työpaikkojen edustajien kanssa

Ammatilliset opettajat Keravalla pelasivat Minä olen Lumo –peliä ja innostuivat sen käyttöönotosta opetukseen.

Minä olen Lumo

Minä olen Lumo on peli, jossa opiskelija ”Lumo” on pelin näkökulmahenkilö. Peli haastaa pelaajat pohtimaan empatiaa, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiä sekä luomaan uusia opetusmenetelmiä näiden teemojen opettamiseen. Empaattinen samaistuminen näkökulmahenkilön kokemuksiin tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta sekä näiden puutteesta ovat rohkaisseet ammatillisia opettajia ja opinto-ohjaajia ottamaan pelin käyttöön omassa toimintaympäristössään.

Pelin kautta oppiminen korostaa kokemusten tärkeyttä toiminnassa. Jokainen osallistuja tuo pelitilanteeseen mukanaan omat kokemuksensa, jotka monipuolistavat käsiteltäviä teemoja. On tärkeää, että pelissä on pelinjohtaja. Opettaja tai kouluttaja on tässä tärkeässä asemassa. Roolipelaamiseen kuuluu tärkeänä elementtinä purku, jossa käydään läpi pelissä esille tulleet teemat, ratkaisut ja kysymykset. Minä olen Lumo -peli yhdistää kokemuksellisen oppimisen ja konstruktiivisen oppimisen, jolloin oppija rakentaa uutta tietoa pohjaten aiemman ymmärryksensä pohjalle yhteistyössä muiden kanssa.

Minä olen Lumo -peli on kehitetty Tasa-arvoa ja reformia – ja Lasten ja nuorten säätiön Taidot elämään -hankkeiden yhteistyönä.

Lue lisää pelistä blogistamme ja verkkolehdestämme.

Viittomakielinen ohje

Videolla Minä olen Lumo -pelin ohjeistus viittomakielellä.

Voit katsoa videon myös täältä »
Tavoitteet
 • vahvistaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteutumista 
 • edistää osallisuutta tasa-arvotyössä
 • kehittää tasa-arvotietoisia malleja ja toimintatapoja
 • tiivistää yhteistyötä oppilaitosten, työnantajien ja työpaikan edustajien välillä
 • luoda toimintatapoja, jotka purkavat ammatillisen koulutuksen ja työelämän eriytymistä
 • tuottaa materiaalia ammatillisen koulutuksen tasa-arvotyöhön

Ota yhteyttä:

Karttunen Jari

Karttunen Jari

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406688656
Eskola Seija

Eskola Seija

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406214680
Varjoluoto Marjo

Varjoluoto Marjo

Projektisihteeri, Project Secretary
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406719602