jamk.fi

Ammatillisen koulutuksen reformi on tuonut oppilaitosten arkeen monia toimintakulttuurin muutoksia ja nyt on oivallinen aika ottaa seuraava askel: tarttua tasa-arvotyöhön. Miten oppilaitoksessanne toteutuu tasa-arvoisuus muutosmyllerryksen jälkeen? Onko oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat päivitetty? Miten henkilökohtaistamisessa ja opiskelijan ohjauksessa ja tuessa on huomioitu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma? Toteutuuko tasa-arvo myös työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa?

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella yhdessä muiden ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa Tasa-arvoa ja reformia –hanketta, jonka koulutuksissa pureudutaan ammatillisten oppilaitosten tasa-arvon kysymyksiin ja kehittämiskohteisiin.

Päivitä suunnitelmat ja toimintamallit!

Tukea ja koulutusta oppilaitoksille

Haluatko tukea oppilaitoksesi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien päivittämiseen tai toimintamallien kehittämiseen? Tule mukaan konsultatiivisella ja toimintaa kehittävällä otteella toteutettaviin koulutuksiimme. Koulutuksien sisällöissä ja työskentelytavoissa otetaan huomioon oppilaitoksen tarpeet ja toteutuksesta voidaan neuvotella yhdessä.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen toimijat ja sidosryhmien (työpaikkojen) edustajat

Koulutukset

Tasa-arvosuunnitelmista todellisuuteen (4 op)

 • oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä tasa-arvotyön tila ja käytännöt
 • henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman arviointi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta
 • kehittämistarpeiden arviointi ja tasa-arvon edistämisen ja koulutuksen painopisteistä sopiminen
 • suunnitelmien ja niiden laatimisprosessin kehittäminen

Tasa-arvo ja henkilökohtaistaminen (4 op)

 • henkilökohtaistamisprosessin kehittäminen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta
 • opettajien ja ohjaajien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävän opetuksen, opinto- ja uraohjauksen sekä erityisen tuen valmiuksien tukeminen
 • tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävien opiskelijalähtöisten ja moniammatillisten toimintamallien kehittäminen

Tasa-arvo ja työssä järjestettävä koulutus (4 op)

 • tasa-arvotyön haasteet koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen mallien kehittäminen yhteistyössä työnantajien ja työpaikkojen edustajien kanssa
Tavoitteet
 • vahvistaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteutumista 
 • edistää osallisuutta tasa-arvotyössä
 • kehittää tasa-arvotietoisia malleja ja toimintatapoja
 • tiivistää yhteistyötä oppilaitosten, työnantajien ja työpaikan edustajien välillä
 • luoda toimintatapoja, jotka purkavat ammatillisen koulutuksen ja työelämän eriytymistä
 • tuottaa materiaalia ammatillisen koulutuksen tasa-arvotyöhön

Ota yhteyttä:

Karttunen Jari

Karttunen Jari

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406688656
Muuronen Anneli

Muuronen Anneli

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358505939255
Eskola Seija

Eskola Seija

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406214680
Varjoluoto Marjo

Varjoluoto Marjo

Koulutuskoordinaattori, Education Coordinator
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406719602