Projekti

SUUNTA - Nuorten vanhempien suunta työuralle

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Suunta
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.8.2015 - 31.12.2017
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

SUUNTA vahvistaa syrjäytymisuhanalaisten nuorten vanhempien työ- ja toimintakykyä, erityisesti työn ja vanhemmuuden yhteensovittamista, vanhemmuutta ja suuntautumista työelämään.

Tarkoituksena on tukea nuorten vanhempien kiinnittymistä työelämään sekä vahvistaa ohjaavan henkilöstön osaamista digitaalisten, toiminnallisten ja terapeuttisten menetelmien yhdistämisessä ja ryhmätoiminnan monipuolistamisessa.

Tavoitteena on löytää nuorten vanhempien tarpeita vastaavia, vertaistukea hyödyntäviä palvelumuotoja, joiden kehittämisessä huomioidaan erityisesti asiakaskunnan heterogeenisuus, joka liittyy palvelutarpeisiin, maantieteelliseen sijoittumiseen, sukupuoleen ja motivaatioon.Nuoria vanhempia ohjataan hankkeen tarjoamiin ja muihin perheille suunnattujen palveluiden piiriin yhteistyössä neuvoloiden, sosiaalityön, seurakuntien ja järjestöjen kanssa.

Tuloksena syntyy:

  1. SUUNTA -toimintamalli nuorten vanhempien työelämään ohjaamiseksi.
  2. Osallistuvien nuorten vanhempien työ- ja toimintakyvyn muutos sekä työurapolkujen suunnitelmat.
  3. Oppilaitoksen, yhdistyksen ja yrityksen yhteiskehittämisen toimintatapa (menetelmätyöpaja).
  4. Verkostona toimineiden asiantuntijoiden ja ryhmäohjaajien kasvanut ohjauksen ja verkostotyön osaaminen
  5. Monimuotoiset ryhmätoiminnan työtavat nuorten vanhempien ohjaukseen (digitaalisuus ja luontolähtöisyys)
  6. Julkaisu (menetelmäkuvaukset, kohderyhmän tuen tarpeen arviointi ja suositukset toiminnan jatkosta)

JAMK toimii hankkeen päätoteuttajana. Osatoteuttajia ovat Jyvälän Setlementti ry ja Nuorten Ystävät palvelut Oy. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta.

Lisätietoja
Taina Era, projektiasiantuntija, 0400 509 662, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointi