Projekti

Suometsiin liittyvän tiedon lisääminen ja osaamisen parantamien

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Täsmäsuo
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.1.2023 - 31.12.2024
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Suometsiin liittyvän tiedon lisääminen ja osaamisen parantaminen -projektin (Täsmäsuo1) tavoite on edistää kestävää, hyväksyttävää ja toteuttamiskelpoista suometsien käyttöä Keski-Suomessa. Tavoitteeseen päästään kehittämällä suometsien metsänhoitoa niin, että soiden hiilipäästöt vähenevät, hiilinielut vahvistuvat ja niiden monimuotoisuus sekä vesiensuojelutoimet paranevat.

Projektin toimenpiteitä ovat

  1. Laajasti eri osapuolia osallistava keskustelu ja suometsien hoidon kehittäminen asiantuntijakollegion sekä mediaviestinnän kautta
  2. Suometsien hoidon havaintokohteiden perustaminen sekä uuden tiedon, osaamisen ja toimintamallien välittäminenmetsänomistajille ja metsäalan toimijoille
  3. Metsänomistajien ja metsäammattilaisten neuvonta suometsien käsittelyyn


Tutkimusten mukaan maankäyttösektorilla on runsaasti mahdollisuuksia päästövähennyksiin. Maankäyttösektorin suurimmat päästölähteet ovat turvemaapellot ja ojitettujen turvemaametsien maaperä.

Suometsien metsävarat ja hakkuumahdollisuudet ovat merkittävät ja ne kasvavat tulevaisuudessa. Kasvunja hakkuumahdollisuuksien lisääntymisen taustalla on mm. uudisojituksen aloitus 1960 luvulla ja kunnostusojitusten käynnistyminen 1980-luvulla.  Ojitustoiminnalla on kuitenkin ollut haittoja mm. vesistölle, suoelinympäristöille ja -lajeille sekä suometsien virkistyskäytölle.  Soiden osalta erilaisten käyttömuotojen yhteensovitus on erityisen tärkeää.

Projektin päätoteuttaja on Suomen metsäkeskus. Muina toteuttajina hankkeessa toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk), Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE ja Metsänhoitoyhdistys Karstula-Kyyjärvi.

Lisätietoja:

Jamk: Vanhempi asiantuntija Helena Reiman, 050 473 8811
SMK: Projektipäällikkö Esa Kinnunen, 040 062 4257
Poke: Koulutusjohtaja Pekka Janhonen, 040 0542 031
Mhy Karstula-Kyyjärvi: Toiminnanjotaja Juha Jokinen, 040 035 8687