Täsmäsuo

Suometsiin liittyvän tiedon lisääminen ja osaamisen parantaminen -projektin (Täsmäsuo1) tavoite on edistää kestävää, hyväksyttävää ja toteuttamiskelpoista suometsien käyttöä Keski-Suomessa. Tavoitteeseen päästään kehittämällä suometsien metsänhoitoa niin, että soiden hiilipäästöt vähenevät, hiilinielut vahvistuvat ja niiden monimuotoisuus sekä vesiensuojelutoimet paranevat.

Täsmäsuo pääkuva

Täsmäsuo-hankkeen tukena toimii kollegio, jossa on edustajia erilaisista metsäalaan liittyvistä organisaatioista. Kollegion avulla pyritään moniarvoiseen keskusteluun suometsistä. Keskustelun avainteemoja ovat

  1. Vaihtoehtoisten käsittelyjen mahdollisuus
  2. Keskeiset muutokset suometsien hoidossa
  3. Kokonaisvaltaisen suunnittelun merkitys
  4. Metsänomistajien tavoitteiden tuntemisen tärkeys
  5. Soiden merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä

Projektin päätoteuttaja on Suomen metsäkeskus. Muina toteuttajina hankkeessa toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk), Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE ja Metsänhoitoyhdistys Karstula-Kyyjärvi.Lisätietoja:

Jamk: Vanhempi asiantuntija Helena Reiman, 050 473 8811

SMK: Projektipäällikkö Esa Kinnunen, 040 062 4257

Poke: Koulutusjohtaja Pekka Janhonen, 040 0542 031

Mhy Karstula-Kyyjärvi: Toiminnanjohtaja Juha Jokinen, 040 035 8687