Projekti

SimO - Monialainen simulaatioiden harjoitus-, koulutus- ja tutkimuskeskus virtuaalisissa ja reaalimaailman toimintaympäristöissä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
SimO
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.11.2021 - 30.6.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
AKKE
Projektin kuvaus

Simulaatioiden hyödyntäminen erilaisissa vaativissa ja riskejä sisältävissä työtehtävissä, sekä niissä tarvittavien erityistaitojen harjoittelussa tehdään simulaatiotilanteissa, koska simulaatioiden on osoitettu tuottavan kiistatonta lisäarvoa. Esimerkki kyseisistä harjoittelu- ja oppimistilanteista on lentäjien koulutus, mutta tulevaisuudessa moni muu toimiala, kuten lääketiede, hoitotyö, kuntoutus, logistiikka, maanrakennus ja useat muut hyötyvät simulaatio-oppimisesta. Simulaatioharjoittelu on riskien hallinnan näkökulmasta eettistä ja edullista toimintaa ja siinä on matala hiilijalanjälki, erityisesti puhuttaessa digitaalisista ja virtuaalisista koulutusmuodoista.

COVID19 johdosta tarve etänä tapahtuvalle työskentelylle ja oppimiselle lisääntyi räjähdysmäisesti. Syntyi tarve kehittää ja ottaa käyttöön uusia simulaatio-oppimisen alueita ja toteuttaa yhteistyössä TKI-toimintaa. SimO-hanke tukee selviytymistä COVID-19-pandemiatilanteen jälkeisestä ajasta luoden osaltaan pohjaa elpymiselle kehittämällä ja arvioimalla digitaalisuuteen liittyviä toimintoja koulutus-, tutkimus- ja yritystoiminnan saralla.

Moniammatillisuus/-alaisuus, tiimityö ja yritysyhteistyö ovat tämän projektin keskeisiä elementtejä ja osatekijöitä. Valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen mukaan vain verkostoitumisella voidaan saavuttaa kasvua. Tässä projektissa luodaan olosuhteet monialaiselle ekosysteemille sekä valittujen simulaatiotilanteiden ympäristölle ja lähdetään kartoittamaan mahdollisuuksia oppimisen ja osaamisen kehittämiseen sekä ylläpitoon vaativissa, ja epäonnistuessaan henkeä uhkaavissa, työtehtävissä.

Hankesuunnittelu on tehty monialaisesti ja yhteistyössä maakunnan keskeisten TKI-toimijoiden kesken. Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö on toiminut vetovastuussa hankesuunnittelusta ja keskeisinä kumppaneina ovat toimineet Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Tietotaitokeskus ja Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja IT-tiedekunnat. Lisäksi suunnitteluun ovat osallistuneet seuraavat yrityskumppanit Patria Aviation, Finnair, Synesa Solutions, Osgenic ja Psycon Games.

Keski-Suomen maakuntaohjelman tavoitteena on hyvinvoinnin, talouden ja kilpailukyvyn vahvistaminen sekä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys. Strategian kärkiä ovat bio-, digi-, osaamis- ja hyvinvointita-lous sekä matkailu. Lisäksi tavoitteena on olla kansainvälinen maakunta. Uudistuvan kasvun Keski-Suomi-selviytymissuunnitelman mukaan kasvu koronakriisin jälkeen saavutetaan panostamalla edellä mainittuihin talouden osa-alueisiin ja niiden yhdyspintoihin. SimO-hanke tukee uudistuvaa kasvua seuraavien osa-alueiden kautta: a) osaamistalous: simulaatio-osaaminen ja soveltava tutkimus, työelämän tarpeet, b) digiosaaminen: simulaatioympäristö ja sen käyttö, c) hyvinvointitalous: potilastyö ja –turvallisuus.

Tämä hanke tähtää pitkäkestoiseen kehittämistyöhön tavoitteenaan soveltaa eri yritysten sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden simulaatio-osaamista luoden yhdessä korkean tason simulaatioiden ekosysteemin, joka pystyy vastaamaan eri toimialojen tarpeisiin.

Hankkeen päätavoite on luoda kansallisesti merkittävä, kansainväliseen yhteistyöhön kykenevä, korkeatasoinen ja monialainen simulaatioiden harjoitus-, koulutus- ja tutkimuskeskus virtuaalisiin ja reaalimaailman toimintaympäristöihin.

Hankkeen kesto 1.11.2021-30.6.2023.

Projektipäällikkö Jaana Mäkelä