Projekti

SHOW-VET - Smooth Hybrid and Online Working for VET

Rahoitusohjelma

Lyhenne
SHOW-VET
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.2.2022 - 31.1.2024
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Erasmus+ Key Action 2
Projektin kuvaus
Sedun koordinoiman Smooth Hybrid and Online Working for VET - hankkeen tavoitteena on lisätä opettajien digiosaamista etä- ja hybridiopetukseen liittyen. Hankkeen aluksi luodaan kysely ja selvitetään opettajien digiosaamisentasoa. Kyselyn tuloksista esille nousseiden tarpeiden perusteella luodaan opas opettajille.

Tämän oppaan pohjalta luodaan koulutusmateriaali, jota pilotoidaan kouluttamalla mentoriopettajat. Koulutukseen aikana mentoriopettajat pilotoivat opettajien vaikuttavuuskyselyä. Koulutetut mentorit kouluttavat omissa oppilaitoksissaan kahden valitun alan opettajia tuotettua koulutusmateriaalia hyödyntäen. Koulutuksen aikana opettajat työskentelevät sekä paikallisissa että kansainvälisissä tiimeissä tehden uutta digioppimateriaalia omille aloilleen. Ennen ja jälkeen koulutusprosessia toteutettavan vaikuttavuuskyselyn tulosten perusteella arvioidaan prosessin vaikuttuvuutta opettajien digiosaamiseen. Hankkeen lopputuloksena koulutuksenjärjestäjille luodaan malli digikoulutusprosessin toteuttamisesta mentorointimenetelmää hyödyntäen.


Sedun vastuulla on hankkeen koordinointi sekä lisäksi johtaa opettajien oppaan sekä koulutustenjärjestäjien mallin tekoprosessia.

Partnerit:
Apro Formazione Italiasta, Departament D'educació – Generalitat de Catalunya Espanjasta, EfVET Belgiasta, Roc Friese Poort Hollannista sekä JAMK, Kpedu ja Sedu (koordinaattori) Suomesta