Projekti

Sampo - opiskelijan saumaton opintopolku

Rahoitusohjelma

Lyhenne
SamPo
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.2.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Projektin tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevan ja kuntoutus- ja hoitopalveluja tarvitsevan opiskelijan itsenäistä toimijuutta opintoihin kiinnittymisessä, opiskelun edistymisessä ja työllistymisessä opiskelijan osallisuutta ja saumatonta monialaista ohjausta kehittämällä. Projekti kohdistuu ammatillisen koulutuksen kriittisiin nivelvaiheisiin. Tavoitteena on kehittää toimenpiteitä syrjäytymisriskien ennaltaehkäisyksi ja korjaamiseksi luomalla vaihtoehtoisia toimintatapoja ja -menetelmiä opiskelijoiden monialaiseen ohjaukseen ja toimintaan myös etäopiskelussa.Tuloksena syntyy opiskelijan koko opintopolun kattava, opiskelijalähtöinen, suunnitelmallinen ja saumattomasti etenevä toimintamalli, SamPo opiskelijan saumaton opintopolku, joka on kuvattu myös verkkojulkaisussa. 

Projekti toteutetaan yhteiskehittämisen ja osaamisen jakamisen periaatteella. Kehittämistä tukee toimintatutkimus. Opiskelijakohtaiset pilotit toteutetaan neljässä oppilaitoksessa: Jyväskylän palvelualan opisto, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE (Saarijärven ja Viitasaaren yksiköt), Ammattiopisto Spesia, Jyväskylä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu. Osatoteuttajien kohderyhmäopiskelijoissa, alueiden tarpeissa ja palveluverkostoissa on eroavuuksia. Näin saadaan monipuolisesti pilotointi- ja kehittämiskokemusta SamPo -toimintamallin rakentamisessa. Projektissa pyritään valtakunnalliseen sovellettavuuteen ja valitut alueet toimivat kattavina esimerkkeinä. 

Projektin toimintaan osallistuu laaja-alainen asiantuntijaverkosto: Jyväskylän opiskelija- ja oppilashuolto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, lääkinnällinen kuntoutus, Kela, Etelä-Pohjanmaan TE-palvelukeskus, Seinäjoen kaupunki, Kuntoutussäätiö, Irti Huumeista ry, Mielenterveyden keskusliitto, Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikan tutkimus

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Merja Kurunsaari p. 0400 989 466
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jamk.fi