Projekti

Ruokaketjuilla kasvuun - Keskisuomalaisten (lähi)ruokaketjujen rakentaminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Ruoka
Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.4.2012 - 31.12.2014
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
ELY-keskus (maaseudun kehittäminen)
Projektin kuvaus

Ruokaketjuilla uutta kasvua elintarvikealan mikroyrityksiin! Päämääränä on edistää keskisuomalaisen lähiruuan käyttöä ja parantaa elintarviketuotteiden jalostusastetta. Käytännössä tämä tarkoittaa alan mikroyritysten kohdalla parantunutta valmiutta vastata kuluttajien ja ammattikeittiöiden tarpeisiin.

Kilpailu elintarvikealalla on kasvavaa, kotimaisten valmistajien lisäksi haastajina ovat ulkomaiset toimijat, jotka kilpailevat loppukäyttäjien euroista yhä enenevissä määrin. Menestyminen tässä kilpailuympäristössä vaatii keskisuomalaisilta elintarvikeyrityksiltä toiminnan tasolla omakohtaisen kasvuhalukkuuden ja vahvuuksien tunnistamisen lisäksi kykyä hyödyntää tehokkaasti verkostojen myötä syntyviä kilpailuetuja. Kattavan näkyvyyden varmistamiseksi yrityksien tulee vahvistaa näkyvyyttään paikallisten tapahtumien ohella myös valtakunnallisilla foorumeilla. Tuoteportfolion ja jakelutien näkökulmasta menestyminen edellyttää eri asiakassegmenttien tarpeiden parempaa tunnistamista sekä alan parhaiden käytäntöjen soveltamista omassa liiketoiminnassa. Konseptointi ja sen merkitys kilpailuedun luojana korostuu myös tässä projektissa.

Tavoitteena on luoda käytännönläheinen tuottajaverkoston liiketoimintamalli, joka edellyttää verkoston yrityksiltä oman liiketoiminnan konseptointia osana tuottajaverkoston toimintaa. Oikein toteutettuna voimavarojen yhdistäminen luo uusia mahdollisuuksia yksittäiselle yritykselle ja vapauttaa rajallisia resursseja edelleen tuottavampaan käyttöön. Tuottajaverkoston toimijat muodostavat vahvan voimavarakokonaisuuden, jolla on mahdollisuudet vastata paremmin markkinoiden haasteisiin ja kiivetä ylöspäin kohti palkintosijoja myös valtakunnallisesti.

Keskeisenä toiminnan muotona ovat elintarvikealan mikroyrityksille järjestettävät koulutukset, joilla pyritään kehittämään osallistujien kykyä vastata eri asiakassegmenttien tarpeisiin tuotteiden, logistiikan sekä lainsäädännön näkökulmasta. Uusien tuotteiden ja yhteistuotantoverkostojen synnyttämiseksi sekä parantuneen näkyvyyden parantamiseksi työkalupakista löytyvät kehittämis- ja suunnittelutyöpajat, yhteistuotantopilotit sekä useat ulostulot messujen ja opintomatkojen muodossa.

Ruokaketjuilla kasvuun -projekti on osa laajempaa kansallista ruokastrategiaa (Huomisen ruoka 2030) ja se toimii linjassa Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman tavoitteiden kanssa. Rahoittajana toimii Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto Keski-Suomen Ely-keskuksen kautta.

Lisätietoja

Tommi Häyrynen, projektipäällikkö, 040 755 8226, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu