Projekti

Piilo 2023 - Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seuranta

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Piilo 2023
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.10.2022 - 31.12.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Piilo 2023 – Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seuranta

Piilo 2023 – Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seuranta -tutkimuksessa toteutettiin aiempaan kehittämistyöhön pohjautuva väestötasoinen, maantieteellisesti ja asukastiheyden perusteella edustava tiedonkeruu 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin koordinoimaa tutkimushanketta. Tutkimuksessa tehtiin yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja Liikkuvan varhaiskasvatuksen kanssa.

Vuonna 2023 toteutettuun tutkimukseen tavoiteltiin varhaiskasvatuspalvelujen kautta yhteensä 2400:aa iältään 4–6-vuotiasta lasta. Tutkimukseen osallistui 1834 lasta perheineen 156:sta varhaiskasvatuksen toimipaikasta ja 20 kunnasta eri puolelta Suomea. Tutkimuksessa kerättiin tietoa lapsen liikkumisesta liikemittareilla ja huoltajien kyselyllä. Kellomainen liikemittari kiinnitettiin lapsen ranteeseen. Mittari taltioi automaattisesti mittausviikon (7 vrk) ajalta lapsen liikkumista ja unta lasten vapaa-aikana sekä varhaiskasvatuksessa. Huoltajat osallistuivat mittaukseen auttamalla lasta mittarin käytössä sekä täyttämällä mittauspäiväkirjaa. Huoltajat täyttivät sähköisen kyselyn ja tutkimukseen osallistuvia varhaiskasvatusyksiköitä kannustettiin täyttämään Liikkuva varhaiskasvatukseen liittyvä nykytilan arviointi. 

Tutkimuksen jälkeen perheet saivat kannustavan, liikkumisvinkkejä sisältävän palautteen lapsensa liikkumisesta. Varhaiskasvatusyksiköt ja kunnat saivat tutkimukseen osallistuneiden lasten tuloksista kootun ryhmätasoisen palautteen. Tutkimuksen tuloksista valmistui raportti, joka kuvaa kansallisen tilanteen 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrässä, laadussa ja olosuhteissa Suomessa vuonna 2023. Raportti on suomenkielinen, yleistajuinen ja kaikkien saatavilla. 

Tulokset osoittivat, että keskimäärin 4–6-vuotiaat lapset liikkuivat 3,0 tuntia päivässä kevyesti sekä 74 minuuttia päivässä reippaasti tai rasittavasti. Paikallaanoloaikaa kertyi 9,4 tuntia vuorokaudessa. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksen mukaan koko päivän aikana tulisi liikkua kevyesti, reippaasti tai rasittavasti vähintään kolme tuntia päivässä ja siitä vähintään tunti reippaasti ja rasittavasti. Lapsista 76 prosenttia liikkui tämän suosituksen mukaisesti. Suositus toteutui pojilla yleisemmin kuin tytöillä (83 % vs. 68 %), vanhemmilla lapsilla yleisemmin kuin nuoremmilla ja kaupunkiympäristössä useammin kuin maaseudulla tai taajamassa. Liikkuvan varhaiskasvatuksen asettama tavoite on, että varhaiskasvatuksen aikana kertyisi 2/3 koko päivän suosituksesta, eli kaksi tuntia liikkumista, josta 40 minuuttia reipasta tai rasittavaa. Lapsista 61 prosenttia liikkui varhaiskasvatuksessa tämän tavoitteen mukaisesti, pojat yleisemmin kuin tytöt (72 % vs. 50 %).

Tutkimuksessa on varauduttu neljän vuoden välein toteutettavaan seurantaan. 

Lisätietoa tutkimuksesta sekä aiemmasta kehittämistyöstä löytyy Piilon kotisivuilta www.jamk.fi/piilo. 

Lisätietoja: 

Anette Mehtälä, tutkimuskoordinaattori 

Tuija Tammelin, johtava tutkija 

Sähköposti: [email protected],