Projekti

Piilo 2023 - Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seuranta

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Piilo 2023
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.10.2022 - 31.12.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus
Piilo 2023 - Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seuranta -tutkimuksessa toteutetaan aiempaan kehittämistyöhön pohjautuva väestötasoinen, maantieteellisesti ja asukastiheyden perusteella edustava tiedonkeruu 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin koordinoimaa tutkimushanketta. Piilo 2023 -tutkimuksessa tehdään yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman kanssa.

Vuonna 2023 toteutettavaan tutkimukseen tavoitellaan varhaiskasvatuspalvelujen kautta yhteensä 2400 lasta iältään 4–6 vuotta. Tutkimuksessa kerätään tietoa lapsen liikunnasta ja liikkumisesta huoltajien kyselyllä ja liikemittareilla. Kellomainen liikemittari kiinnitetään lapsen ranteeseen. Liikemittari on kevyt ja pieni, eikä se haittaa lapsen luonnollista liikkumista ja leikkimistä. Mittari taltioi automaattisesti mittausviikon (7 vrk) ajalta lapsen liikkumista ja unta kotona sekä varhaiskasvatuksessa. Huoltajat osallistuvat mittaukseen auttamalla lasta mittarin käytössä sekä täyttämällä mittauspäiväkirjaa. Tutkimukseen osallistuvia varhaiskasvatusyksiköitä kannustetaan täyttämään Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan liittyvä nykytilan arviointi -kysely, jonka avulla voidaan selvittää yksikön liikkumiseen liittyviä olosuhteita sekä toimintakulttuuria, kuten yksikössä tehtävää yhteistyötä lasten liikkumisen edistämiseksi.

Tutkimuksen jälkeen perheet saavat kannustavan, liikkumisvinkkejä sisältävän palautteen lapsensa liikunta-aktiivisuudesta. Varhaiskasvatusyksiköt saavat tutkimukseen osallistuneiden lasten tuloksista kootun ryhmätasoisen palautteen. Tutkimuksen tuloksista valmistuu raportti, joka kuvaa kansallisen tilanteen 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrässä, laadussa ja olosuhteissa Suomessa vuonna 2023. Raportti on suomenkielinen, yleistajuinen ja kaikkien saatavilla. Tutkimuksessa varaudutaan neljän vuoden välein toteutettavaan seurantaan.Lisätietoa tutkimuksesta sekä aiempaan kehittämistyöhön liittyen löytyy Piilon kotisivuilta www.jamk.fi/piilo

Lisätietoja:Anette Mehtälä, tutkimuskoordinaattorietunimi.sukunimi@jamk.fi, +358447532192