Projekti

Perheen tukena – perhetyö lapsi- ja perhesosiaalityössä

Lyhenne
PETU
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.9.2023 - 31.12.2025
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Sosiaali- ja terveysministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

PETU-tutkimushankkeessa tarkastellaan perhetyötä lapsi- ja perhesosiaalityössä valtakunnallisesti ja Keski-Suomen hyvinvointialueella. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Keski-Suomen hyvinvointialueen ammattilaisten, yksityisten palveluntuottajien sekä asiakkaina olevien lasten, nuorten ja vanhempien kanssa. Hanke on jatkumoa tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa tutkineelle LATU-tutkimushankkeelle (sosiaalityön VTR-rahoitus 2020–2021). PETU-hankkeessa hyödynnetään samanlaisia metodologisia lähtökohtia (moninäkökulmaisuus ja osallistava tutkimus) ja tarkastelu kohdistetaan lapsille, nuorille ja perheille suunnattuihin sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon palveluihin. Näin rakennetaan kokonaiskuvaa perhesosiaalityön ja lastensuojelun sosiaalityön rajapinnoille asettuvista palveluista.


Hanke lisää ymmärrystä perhetyön nykytilanteesta ja ammatillisen toimijuuden rakentumisesta valtakunnallisten kyselyiden ja ryhmähaastattelujen avulla. Lisäksi hanke tuottaa laadullista tietoa lasten, nuorten ja vanhempien tuen tarpeista ja perhetyössä rakentuvista (relationaalisista) toimijuuksista. Aineistoa kerätään lasten ja nuorten työpajoissa, vanhempien yksilöhaastatteluin sekä moniäänisissä keskustelutilaisuuksissa Keski-Suomen hyvinvointialueella.