Projekti

Osataan!: Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Osataan!
Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.1.2012 - 31.7.2014
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Työpaikkojen koulutuksesta saama hyöty konkretisoituu osaamisen arvioinnissa: kuinka hyvin tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän osaamistarpeita ja miten osaaminen on osoitettavissa. Työpaikoilla täytyy olla keskeinen rooli osaamisen tuottamisessa ja arvioinnissa. Osaamisen arviointia voi toteuttaa vahvimmillaan ainoastaan autenttisessa työssä.

Tavoitteena on

  • kehittää yhdessä ammattikorkeakoulujen ja eri toimialojen kanssa kullekin toimialalle ja kuhunkin arvioinnin vaiheeseen soveltuvia osaamisen arvioinnin mittareita,
  • edistää ammattikorkeakoulutuksen työelämävastaavuutta ja toteuttaa näin Bolognan prosessia osaamislähtöisen toiminnan edistämisessä,
  • kehittää ammattikorkeakouluopintoihin kuuluvan harjoittelun käytäntöjä,
    purkaa mm. opintojen aikaisen työssäkäynnin ja opiskelijoiden motivaatio-ongelmien aiheuttamaa opintojen viivästymistä sekä
  • edistää ammattikorkeakoulutuksen urasuuntautunutta mallia, jossa työpaikat ovat keskeisiä koulutuksen toimijoita.

Toteutus tehdään toimiala- ja ammattikorkeakoulukohtaisessa kehittämistyössä ja ammattikorkeakoulujen verkostossa. Projektin koordinoijana toimii HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu, joka vastaa projektin sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Toimijaverkostoon kuuluu useita ammattikorkeakouluja ja heidän työelämäkumppaneitaan. Tällä työllä kootaan yhteen muissa hankkeissa syntynyttä, osaamisen arvioinnin osaamista ja hyviä käytäntöjä.

Lisätietoja
Annu Niskanen, lehtori, 040 532 2756, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu