Projekti

OHTO+ - Ohjauksen tehostaminen digi- ja verkkopalveluja hyödyntämällä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
OHTO+
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.6.2020 - 31.10.2022
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

OHTO+ Ohjauksen tehostaminen digi- ja verkkopalveluja hyödyntämällä  -hanke toteutetaan 1.6.2020 – 31.10.2022.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opinto-ohjaajien, uraneuvojien ja muiden ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijoiden kykyä käyttää aktiivisesti Opintopolku.fi -palvelua, tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelutoimijoiden yhteisiä verkko-ohjausalustoja sekä muita digitaalisia palveluja opintojen suunnittelun ja asiakkaan ohjausprosessin tukena. Edellä mainittujen valmiuksien kehittäminen kytketään hakeutumisvaiheen ja opintojen aikaisten opinto- ja ohjausprosessien toimintatapojen kehittämiseen.  

Hankkeessa vahvistetaan Opintopolku.fi:n palvelukykyä kouluttamalla Opintopolku.fi-palvelua hyödyntäviä opinto-ohjaajia, uraneuvojia sekä muita ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijoita. Hankkeessa jaetaan yhteisesti hyviä käytänteitä ja kokemuksia erilaisten digitaalisten palveluiden ja ohjausalustojen käytöstä (vertaisoppiminen), opitaan käyttämään tarkoituksenmukaisella tavalla digitaalisia ohjauspalveluja sekä tuodaan käyttäjäkokemusta Opintopolku.fi -palvelun ja muiden verkkopohjaisten alustojen sekä digitaalisten palvelujen kehittämiseen.  

Hankkeen toiminnan kautta erilaiset ohjausta tarjoavat organisaatiot ja yhteisöt, yksittäiset ohjaajat ja heidän asiakkaansa oppivat käyttämään digitaalisia ohjauspalveluja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi mahdollistetaan dialogi kehittäjien sekä digi- ja verkkopalveluja käyttävien ja asiakasrajapinnassa toimivien välillä siten, että eri ohjaustoimijoilla on mahdollisuus tuoda omia käyttäjäkokemuksia Opintopolku.fi-palvelun sekä muiden verkkopohjaisten palvelujen kehittämiseen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia toimii hankkeessa päätoteuttajana. Osatoteuttajina ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Tampereen kesäyliopisto.

Kehittämistoiminnan tueksi muodostetaan lisäksi monialainen kehittäjäverkosto, joka koostuu toisen asteen koulutuksen järjestäjistä sekä muista ohjaus- ja koulutusalan asiantuntijoista. Kehittäjäkumppaneiksi ovat sitoutuneet Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä SAMIedu sekä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria.

Projektin tulokset

Hyvien digitaalisten palveluiden ja ohjauskäytänteiden kartoitus ja tuottaminen


Hankkeen kehittäjäkumppaniverkostojen toimijoille toteutettiin hyvien digitaalisten palveluiden ja ohjauskäytänteiden osaamistarpeiden kartoitushaastattelut syksyllä 2020. Kartoituksella saatiin hyvää pohjatietoa opinto-ohjaajien, uraneuvojien ja muiden ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijoiden käyttämistä digitaalisen ohjauksen alustoista ja palveluista mukaan lukien Opintopolku.fi -palvelu. Kartoituksen tuloksia on hyödynnetty koulutuswebinaarien ja vertaisoppimisen ja -kehittämisen työpajojen suunnittelussa.

Hankkeen aikana tuotettiin kohderyhmän käyttöön digitaalisen ohjausosaamisen itsearviointityökalu. Työkalu syntyi hankeessa toteutetun kartoituksen, koulutusten sekä vertaisoppimisen ja -kehittämisen työpajoissa tapahtuneen vertaisoppimisen ja -kehittämisen tuloksena. Itsearviointityökalun tavoitteena on toimia ohjaajan ammatillisen kehittymisen tukena. Työkalu auttaa tunnistamaan digi- ja verkkopalveluja hyödyntävän ohjauksen kipupisteitä ja kehittämiskohteita sekä asettamaan tavoitteita oman digitaalisen ohjaustoiminnan kehittämiseen.

Itsearviointityökalu koostuu ohjausosaamisen kolmesta keskeisestä teemasta.
Teema 1. Ohjausosaaminen digitaalisissa ohjausympäristöissä 
Teema 2. Digitaalisuus osana monikanavaista ohjausta 
Teema 3. Opintopolku.fi -palvelun käyttö osana ohjausta 

Digitaalisen ohjausosaamisen itsearviointityökalu on saatavilla sekä sähköisenä versiona suomeksi että tulostettavana tekstiversiona suomeksi ja ruotsiksi.Koulutusten järjestäminen

Hankkeessa toteutettiin yhteensä 17 ohjaushenkilöstölle suunnattua koulutuswebinaaria. Koulutuswebinaarien sisällöt keskittyivät digitaalisen ohjausosaamisen, digitaalisten ohjauspalvelujen kehittämiseen sekä Opintopolku.fi -palvelun käyttöönottoon sekä digitaalisen ohjauksen erityiskysymyksiin. Hankkeen koulutustilaisuudet tavoittivat yli 1300 osallistujaa. Hankkeen loppuseminaari 'Digiohjauksen aallonharjalla' järjestettiin syyskuussa 2022.Vertaisoppiminen ja -kehittäminen

Hankkeen kehittäjäverkostoon kuuluville koulutuksen järjestäjille toteutettiin vuosien 2020-2022 aikana 10 fasilitoitua vertaisoppimisen  ja kehittämisen työpajaa. Työpajoissa on perehdytty organisaatioiden käytössä oleviin digi- ja verkkopalveluihin sekä näiden käyttöön liittyviin ohjauspalveluihin ja -prosesseihin. Lisäksi työpajoissa on syvennetty koulutuswebinaarien teemoja ja jaettu hyviä toimintamalleja ja käytänteitä. Vertaisoppimisen ja -kehittämisen työpajoihin osallistui kaikkiaan 45 osallistujaa eri kehittäjäkumppaniorganisaatioista.


Tuloksia

OHTO+ webinaari: Ohjaus digitaalisissa ohjausympäristöissä

OHTO+ webinaari 27.11.2020, asiantuntijoina Virpi Koskelo ja Mervi Pasanen. 

Lisätietoja - projektipäällikkö Jamkissa:

Mervi Pasanen

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358505260212

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Uutinen

6 vuotta osaamisen kehittämistä Ohjaamoissa

Ohjaamoissa on tarvittu aikaa, tilaa ja tukea monialaisen toimintakulttuurin rakentamiseen. Tällaista tukea tuottivat Jamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun hallinnoimat TESSU-projektit vuosina 2015–2022 lähes 60 Ohjaamolle.

Uutinen

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukeminen on koko korkeakouluyhteisön asia

Poikkeavien olosuhteiden keskellä jo kaksi vuotta opiskelleiden korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen herättää huolta. Jamk kehittää opiskelijahyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukea ja ohjausta OKM:n rahoittamassa OHKE-hankkeessa.

Uutinen

Yhteisellä työllä parempiin nuorten palveluihin – Ohjaamojen rinnalla kulkeneiden hankkeiden kokemuksia 28.10.2021 seminaarissa

Ohjaamot ovat merkittävä nuorisotakuun myötä aloitettu palvelu nuorille. Niiden kehittämistyötä ovat tukeneet valtakunnalliset tukihankkeet, joissa myös Jyväskylän ammattikorkeakoulu on mukana.