Projekti

OHTO+ - Ohjauksen tehostaminen digi- ja verkkopalveluja hyödyntämällä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
OHTO+
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.6.2020 - 31.10.2022
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

OHTO+ Ohjauksen tehostaminen digi- ja verkkopalveluja hyödyntämällä  -hanke toteutetaan 1.6.2020 – 31.10.2022.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opinto-ohjaajien, uraneuvojien ja muiden ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijoiden kykyä käyttää aktiivisesti Opintopolku.fi -palvelua, tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelutoimijoiden yhteisiä verkko-ohjausalustoja sekä muita digitaalisia palveluja opintojen suunnittelun ja asiakkaan ohjausprosessin tukena. Edellä mainittujen valmiuksien kehittäminen kytketään hakeutumisvaiheen ja opintojen aikaisten opinto- ja ohjausprosessien toimintatapojen kehittämiseen.  

Hankkeessa vahvistetaan Opintopolku.fi:n palvelukykyä kouluttamalla Opintopolku.fi-palvelua hyödyntäviä opinto-ohjaajia, uraneuvojia sekä muita ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijoita. Hankkeessa jaetaan yhteisesti hyviä käytänteitä ja kokemuksia erilaisten digitaalisten palveluiden ja ohjausalustojen käytöstä (vertaisoppiminen), opitaan käyttämään tarkoituksenmukaisella tavalla digitaalisia ohjauspalveluja sekä tuodaan käyttäjäkokemusta Opintopolku.fi -palvelun ja muiden verkkopohjaisten alustojen sekä digitaalisten palvelujen kehittämiseen.  

Hankkeen toiminnan kautta erilaiset ohjausta tarjoavat organisaatiot ja yhteisöt, yksittäiset ohjaajat ja heidän asiakkaansa oppivat käyttämään digitaalisia ohjauspalveluja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi mahdollistetaan dialogi kehittäjien sekä digi- ja verkkopalveluja käyttävien ja asiakasrajapinnassa toimivien välillä siten, että eri ohjaustoimijoilla on mahdollisuus tuoda omia käyttäjäkokemuksia Opintopolku.fi-palvelun sekä muiden verkkopohjaisten palvelujen kehittämiseen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia toimii hankkeessa päätoteuttajana. Osatoteuttajina ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Tampereen kesäyliopisto.

Kehittämistoiminnan tueksi muodostetaan lisäksi monialainen kehittäjäverkosto, joka koostuu toisen asteen koulutuksen järjestäjistä sekä muista ohjaus- ja koulutusalan asiantuntijoista. Kehittäjäkumppaneiksi ovat sitoutuneet Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä SAMIedu sekä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria.

OHTO+ webinaari: Ohjaus digitaalisissa ohjausympäristöissä

OHTO+ webinaari 27.11.2020, asiantuntijoina Virpi Koskelo ja Mervi Pasanen. 

Lisätietoja - projektipäällikkö Jamkissa:

Mervi Pasanen

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358505260212

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukeminen on koko korkeakouluyhteisön asia

Uutinen

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukeminen on koko korkeakouluyhteisön asia

Poikkeavien olosuhteiden keskellä jo kaksi vuotta opiskelleiden korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen herättää huolta. Jamk kehittää opiskelijahyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukea ja ohjausta OKM:n rahoittamassa OHKE-hankkeessa.

Yhteisellä työllä parempiin nuorten palveluihin – Ohjaamojen rinnalla kulkeneiden hankkeiden kokemuksia 28.10.2021 seminaarissa

Uutinen

Yhteisellä työllä parempiin nuorten palveluihin – Ohjaamojen rinnalla kulkeneiden hankkeiden kokemuksia 28.10.2021 seminaarissa

Ohjaamot ovat merkittävä nuorisotakuun myötä aloitettu palvelu nuorille. Niiden kehittämistyötä ovat tukeneet valtakunnalliset tukihankkeet, joissa myös Jyväskylän ammattikorkeakoulu on mukana.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamiseen otetta Potentiaali-hankkeessa

Uutinen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamiseen otetta Potentiaali-hankkeessa

Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta puhutaan paljon, mutta keskustelu ja tiedon jakaminen eivät pelkästään riitä muuttamaan oppilaitosten toimintaa yhdenvertaisuutta tukevaksi.