Projekti

OHKE - Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
OHKE
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.1.2021 - 31.12.2022
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen OHKE -hanke (1.1.2021-31.12.2022) tukee
koronapandemian haasteet huomioon ottaen opiskelijoiden hyvinvointia,
opiskelukykyä ja osallisuutta sekä kehittää korkeakouluyhteisöjen
toimintakulttuuria hyvinvointia tukevaksi.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa opiskelijoiden tuen ja
ohjauksen tarpeita etäopiskelussa ja muissa koronan aiheuttamissa
hyvinvointikysymyksissä, vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia tukea omaa ja
opiskeluyhteisönsä hyvinvointia ja osallisuutta, tukea opintojen
keskeytymis-/viivästymisvaarassa olevia opiskelijoita sekä tehostaa ja
monipuolistaa monikanavaista ohjausta. Hankkeessa tehostetaan myös
tutoropiskelijoiden hyödyntämistä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn
tukena sekä vahvistetaan heidän osaamistaan ja jaksamistaan.

Toteuttajat

Jyväskylän ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta.
Yhteistyötahoina ja osatoteuttajina toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen
ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös alueellisten toimijoiden kanssa. 

Toteutus

Hankkeessa ammattikorkeakoulut ja opiskelijakunnat
yhteiskehittävät hyvinvoinnin tuen toimintamalleja,
jalostavat niitä ja levittävät ammattikorkeakoulujen ja opiskelijakuntien
käyttöön. Hanke toteutuu
työpaketteina, joita ovat:

  1. Opiskelijoiden hyvinvointivalmiuksien
    vahvistaminen
  2. Opiskelukyvyn vahvistaminen
  3. Tutorit tukena
  4. Hankkeiden koordinointi, arviointi ja viestintä.

Molemmissa korkeakouluissa toteutetaan työpaketeissa
kuvattuja kehittämistoimia, joita jaetaan, arvioidaan ja jatkokehitetään korkeakoulujen
yhteistapaamisissa. Kehittämistoimien vaikutuksia arvioidaan
opiskelijoiden näkökulmasta ja kehittyneitä työtapoja ja toimintamalleja
toimijoiden näkökulmasta.


Lisätietoa

Seija Eskola, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

p. 040 621 4680, email: seija.eskola@jamk.fi

Jaana Kaarakainen, projektisihteeri, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkekaoulu

p. 050 592 3346, email: jaana.kaarakainen@jamk.fi


Hannu Järvistö, Jyväskylän ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta JAMKO (JAMKO)

p. 044 321 1600, email: toiminnanjohtaja@jamko.fi