Koronapandemia on vaikuttanut opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn sekä opintojen etenemiseen.  Yhteisöön kiinnittyminen ja osallisuuden kokemukset, motivaatio ja itseohjautuvan opiskelun haasteet, stressi ja yksinäisyyden kokemukset vaikuttavat kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja opiskeluun. Korkeakouluissa tarvitaan sekä ongelmien ennaltaehkäisyä että kohdennettua tukea opiskelijoille, joiden hyvinvointi ja opiskelukyky ovat alentuneet tai joiden opinnot eivät ole korona-aikana edenneet suunnitellusti.

Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen

Jyväskylän ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen sekä JAMKO- ja SAMO-opiskelijajärjestöjen yhteisessä hankkeessa on tavoitteena mm.

  • tunnistaa opiskelijoiden tuen ja ohjauksen tarpeita etäopiskelussa ja muissa koronan aiheuttamissa hyvinvointikysymyksissä
  • vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia tukea omaa ja opiskeluyhteisönsä hyvinvointia ja osallisuutta, tukea opintojen keskeytymis-/viivästymisvaarassa olevia opiskelijoita
  • tehostaa ja monipuolistaa monikanavaista ohjausta.

Hankkeessa tehostetaan myös tutoropiskelijoiden hyödyntämistä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukena sekä vahvistetaan heidän osaamistaan ja jaksamistaan.

Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

OHKE
Kehittämisteemat

Opiskelijoiden hyvinvointivalmiuksien vahvistaminen

Opiskelukyvyn vahvistaminen

Tutorit tukena

Yhteystiedot

Eskola Seija

Eskola Seija

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406214680
Kaarakainen Jaana

Kaarakainen Jaana

Projektisihteeri, Project Secretary
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358505923346