Projekti

MUSE - Musiikin etäopettamisen, etäesittämisen ja etätuottamisen matalan latenssin ja matalan kynnyksen ratkaisut

Rahoitusohjelma

Lyhenne
MUSE
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.3.2021 - 28.2.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
Koronapandemia mullisti luovien alojen talouden keväällä 2020. MUSE - Musiikin etäopettamisen, etäesittämisen ja etätuottamisen matalan latenssin ja matalan kynnyksen ratkaisut -hankkeessa vastataan tähän haasteeseen. 

Hankkeessa kartoitetaan, vertaillaan ja testataan ratkaisuja, jotka mahdollistavat musiikin laadukkaan opettamisen, esittämisen ja yhteistoiminnallisen luomisen etäyhteyksien avulla. Hanke toteutetaan yhdessä Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen kesken. 

Hankkeessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä Suomen musiikkielämän eri toimijoiden kanssa. Musiikin etäkoulutuksen, -esittämisen ja -tuottamisen tilanteisiin luodaan pedagogisia malleja sekä ohjeita hyvistä toimintatavoista. Musiikin ammattilaisia koulutetaan hankkeessa havaituista ja kehitetyistä parhaista käytänteistä käsin. Hankkeessa tuotettu tieto kootaan yhteen, ja saatetaan vapaasti kaikkien saataville mm. verkkosivujen muodossa ja sosiaalisen median kanavien kautta.  

Hankkeen myötä suomalaisilla musiikkialan toimijoilla on aiempaa merkittävästi paremmat valmiudet hyödyntää etäteknologioita musiikin opettamisessa, esittämisessä ja tuottamisessa. Musiikkialan yritysten ja toimijoiden valmiudet suunnitella ja toteuttaa uudenlaisia musiikin koulutus- ja kulutustuotteita sekä palveluita vahvistuvat.

Lisätiedot:
projektipäällikkö 
Nina Loimusalo-Lipiäinen
nina.loimusalo-lipiainen@jamk.fi
050-4719321