Projekti

Metsäinen menu -yritysryhmähanke

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.4.2021 - 31.5.2022
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Metsäinen menu yritysryhmähanke

1.4.2021 – 31.3.2022

 Yritysryhmähankkeen tausta

Metsäinen menu -yritysryhmähankkeen päätavoitteena on luoda
keskisuomalainen aamiaismenu, jota tarjota hotellienaamiaistarjoiluihin
valmiina tuotevalikoimana. Päätavoitteena on luoda aamiaismenu, mutta
hankkeessa voidaan työstää myös muita yhteismenuja hankkeen aikana esille
tulevien tarpeiden pohjalta. Aamiaismenun suunnittelun tärkeänä osana on myös kehittää
sille hyvä, vahva ja innostava laatubrändi, jonka avulla saadaan esille
tuotteiden erityisominaisuudet.

 Hankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja
hanke toteutetaan 1.4.2021-31.3.2022. Hankkeeseen osallistuu kuusi yritystä
Keski-Suomesta. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja
sen toteuttamiseksi on saatu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

 Keskisuomalaiset
raaka-aineet ja elintarvikkeet ovat maailmanluokan tavaraa, jota ei hyödynnetä
tarpeeksi. Hankkeessa keskisuomalaisten elintarvikkeiden tarjontaa ja käyttöä
alueen ruokapalveluissa pyritään vahvistamaan. Metsäinen menu hankesuunnittelu
on lähtenyt yrittäjien omista kokeiluista ja kiinnostuksesta saada enemmän
keskisuomalaisia tuotteita hotellien aamupala- ja brunssikäyttöön. Tuotteisiin
on hotelleissa ollut tiedustelujen mukaan kiinnostusta, mutta paikallisten
tuotteiden hankinta voi olla hajanaisempaa kuin totuttu tukkuhankinta ja
tuotekoot voivat tarvita muokkausta ennen kuin ne ovat sopivia
aamiaistarjoiluun.

Jotta
keskisuomalaisten tuotteiden arvostus näkyisi aamiaisbuffettien tarjonnassa
lisääntyneenä valikoimana, on elintarviketuottajien kehitettävä tarjontaansa ja
toimintaansa. Kehittämällä tuotepakettia usean toimijan kanssa yhteistyössä,
voidaan hotelleja lähestyä yhteistuumin valmiilla tarjonnalla ja
hinnoittelulla, sekä toimintamallilla. Hankkeeseen on valikoitunut
keskisuomalaisia elintarvikealan yrityksiä, joilla on jo olemassa
tietynsuuruinen tuotantovarmuus ja valmiiksi hyvin soveltuvia paikallisista
raaka-aineista valmistettuja tuotteita ja sopivia tuotekokoja, tai mahdollisuus
ja kiinnostus kehittää näissä olevia puutteita. Tuotteen ja pakkauksen
muokkaaminen voi vaatia testauksia esimerkiksi säilyvyyden kannalta.

Hankesuunnitelma
tukeutuu Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 (KEKO2) hankkeen toimintaan ja
siinä heränneeseen keskusteluun Keskisuomalaisen ruoan brändäämisestä ja
laatumerkin kehittämisestä alueen elintarvikkeille, kuten Saimaan alueella on
tehty

Saimaa
laatumerkillä. Laatumerkin kehittämisen jatkumisen mahdollisuus huomioidaan
hankkeessa ja yrittäjät osallistuvat KEKO2 hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin
aiheiden tukiessa ryhmän omaa suunnittelua ja kehittämistä. Varsinainen
Keski-Suomen elintarvikkeiden laatumerkin kehittäminen tapahtuu
yritysryhmähankkeen ulkopuolella.

 Kasvava
kiinnostus lähiruokaan näkyy tällä hetkellä sekä kuluttajien että ravintoloiden
tahoilla. Lähiruoan käyttöä pyritään lisäämään hotellien keittiöissä myös
muualla Suomessa. Lähiruoan lisääminen tarjontaan on hotelleille mahdollisuus
kehittää kestävään matkailuun liittyvää ympäristöjärjestelmää sekä saada
lisäarvoa erilaisella tarjonnalla. Kestävän matkailun kehittäminen on nyt
pinnalla ja merkittävänä osana siinä on paikallisten tuotteiden käyttö.
Tarkoitus ei ole kilpailla hinnalla, vaan monipuolisella lähiruoalla sekä
toimitusvarmuudella. Elintarvikeyrityksille tämä tarkoittaisi uusia
kumppaneita, asiakkaita ja kanavia, asiakkaille taaskin useampia
mahdollisuuksia valita paikallinen tuote. Tuotteilla ei pyritä korvaamaan muuta
tarjontaa, vaan saamaan nykyisten tuotteiden rinnalle paikallisia tuotteita
niille, jotka niitä haluavat aamupalalla tai brunssilla maistaa.

Jyväskyläläisissä
hotelleissa on alustavan kyselyn perusteella ollut kiinnostusta paikallisten
tuotteiden laajempaan käyttöön. Laajemman valikoiman myynti on kuitenkin
vaikeaa, kun mitään valmista tuotevalikoimaa ja hintaa ei ole. Hankkeen
pääkohdealueena on keskisuomessa sijaitsevat hotellit, mutta tiedusteluja ja
testauksia voidaan toteuttaa myös alueen ulkopuolella. Hotelleja tavoitellaan
hankkeessa tarkempien tarpeiden ja eri tuotteiden käytön osalta siinä
vaiheessa, kun menun toteutus on tarkemmin selvillä.

 Yritystyhmässä mukana olevat yritykset:

 1.
Hakamaan lammastila Oy

2.
Suomen Hampputuotteet Oy

3.
Ahontuvan tarhat T:mi

4.
Jukolan Juusto Oy

5.
Kivijalka Butchery

6.
Lempileivos/Sirpa Eliisa Bågman

Lisätietoja: 

Sari Minkkinen

Projektiasiantuntija
Project Specialist

 

Mobile +358 46 9200
304

Email:sari.minkkinen@jamk.fi

Jyväskylän
Ammattikorkeakoulu

JAMK University of Applied Sciences

Liiketoiminta

School of Business

Rajakatu 35,

FI-40200 Jyväskylä, Finland

Kuva poistettu.