Projekti

Maaseutu 2.0

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Maaseutu 2.0
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.2.2016 - 31.1.2018
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus
Maaseutu 2.0 -hankkeen tarkoituksena on luonnonvaratietojärjestelmiä hyödyntäviin yhteistoimintakonsepteihin liittyvän tiedon ja osaamisen hankkiminen alan yrittäjyyden aktivoimiseksi sekä osaamisen ja kilpailukyvyn parantamiseksi. 

Kehittämiskokonaisuudessa konseptoidaan ja validoidaan avoimen standardin hyödyntämistä tukevia joustavia työkohteiden kartoitusmenetelmiä sekä kansallisen palveluväylän mukaista, järjestelmäriippumatonta viitearkkitehtuuria hyödyntäviä verkko- ja mobiilipalveluja. Edellä mainituilla toimenpiteillä edistetään sekä metsän- ja maatilanhoidon että puunhankinnan kannattavuutta. Hankkeella tuetaan metsäpalveluyrittäjyyttä ja metsäomaisuuden hallintaa mallintamalla yhtenäistä toimintaprosessia ajantasaisen maastotiedon keruuseen ja päivittämiseen, töiden laadunvalvontaan sekä tarvittavien viranomaisilmoitusten tuottamiseen.

Hankkeessa kehitetään monipuolistuvaa yritystoimintaa myös maatalouden ympärillä. Erityisesti panostetaan maataloussektorillakin lisääntyvän urakointiprosessin ja tilojen välisen yhteistyön kehittämiseen sekä aktivointiin. Maatilojen toimintaan liittyvät keskeiset paikkatietoaineistot tuodaan suunniteltavan palvelun kautta kaikkien käyttäjien testattaviksi. Lisäksi tiukentuvien ympäristövaatimusten aiheuttamat rajoitteet otetaan huomioon työkohteiden käsittelyssä.

Tavoitteena on tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen lisäystä hyödyntämällä jo olemassa olevia tuotteita, palveluita ja rajapintoja suunniteltavan yhteistoimintaprosessin (digitaalisten palvelurajapintojen integraatioväylä + yritysten palvelutarjonta) pilotoimiseksi sekä yhteistyön aktivoimiseksi.

Lisätietoja
Gilbert Ludwig, projektipäällikkö, 040 828 3990, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti