Projekti

Kohti planetaarista hyvinvointia - keskisuomalaisten toimijoiden kestävyystransitio

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.4.2019 - 30.4.2020
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Keski-Suomen kehittämisrahasto
Projektin kuvaus
Elinympäristöjen heikentymiseen ja luonnon monimuotoisuuden häviämiseen kytkeytyvät haitalliset vaikutukset ulottuvat myös yritystoimintaan Suomessa - ja niiden vaikutus kasvaa tulevaisuudessa. Epävarmuus lisääntyy ja ennakoitavuus vaikeutuu. 

Kestävä liiketoiminta on avain yritysten kilpailukyvylle. Tulevaisuuden liiketoiminnassa se tulee olemaan kriittinen kilpailukykyä määrittävä tekijä. 

Tässä hankkeessa kartoitettiin keskisuomalaisten yritysten kestävän liiketoiminnan edellytyksiä ja esteitä. Kartoitus perustui toimijoiden omiin näkemyksiin. Hankkeessa toteutettiin kyselytutkimus ja kaksi työpajaa. Lisäksi selvitettiin, miten yrittäjät näkevät oman nykyisen liiketoimintansa suhteessa ympäristöä koskevien kestävän kehityksen tavoitteisiin ja millaisia mahdollisuuksia he näkevät siirtymiselle kestävämpiin toimintatapoihin omassa liiketoiminnassaan. Työpajoissa yrittäjillä oli mahdollisuus luoda visioita halutuista tulevaisuuksista ja jakaa omia kokemuksiaan kestävän liiketoiminnan keinoista. Kestävyysvisioiden pohjalta kehitettiin toimenpiteitä visioitujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeen tavoite oli edistää keskisuomalaisten yritysten elinvoimaa ja Keski-Suomen siirtymistä kohti luonnon ja ihmisen yhteistä hyvinvointia.

Rahoittajat
  • Keski-Suomen liitto
  • JYU.WISDOM - School of Resource Wisdom
  • Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu
  • Avoimen tiedon keskus
  • JAMK
  • Jyväskylän kaupunki
  • Gradia

päivitetty 27.04.2020