Planetaarinen hyvinvointi

Kohti planetaarista hyvinvointia - Keskisuomalaisten toimijoiden kestävyystransitio

Planetaarinen hyvinvointi Vaarunvuoren luontopolun vanhoja haapoja

Keski-Suomen kehittämisrahaston hankkeessa kartoitetaan keskisuomalaisten yritysten kestävän liiketoiminnan edellytyksiä ja esteitä. Kartoitus perustuu toimijoiden omiin näkemyksiin. Hankkeessa toteutetaan kyselytutkimus ja kaksi työpajaa vuosina 2019-2020.

Elinympäristöjen heikentymiseen ja luonnon monimuotoisuuden häviämiseen kytkeytyvät haitalliset vaikutukset ulottuvat myös yritystoimintaan Suomessa - ja niiden vaikutus kasvaa tulevaisuudessa. Epävarmuus lisääntyy ja ennakoitavuus vaikeutuu.

Kestävä liiketoiminta on avain yritysten kilpailukyvylle. Tulevaisuuden liiketoiminnassa se tulee olemaan kriittinen kilpailukykyä määrittävä tekijä.

Tässä hankkeessa kartoitetaan keskisuomalaisten yritysten kestävän liiketoiminnan edellytyksiä ja esteitä. Kartoitus perustuu toimijoiden omiin näkemyksiin. Hankkeessa toteutetaan kyselytutkimus ja kaksi työpajaa. Selvitämme, miten yrittäjät näkevät oman nykyisen liiketoimintansa suhteessa ympäristöä koskevien kestävän kehityksen tavoitteisiin ja millaisia mahdollisuuksia he näkevät siirtymiselle kestävämpiin toimintatapoihin omassa liiketoiminnassaan. Työpajoissa yrittäjillä on mahdollisuus luoda visioita halutuista tulevaisuuksista ja jakaa omia kokemuksiaan kestävän liiketoiminnan keinoista. Kestävyysvisioiden pohjalta kehitetään toimenpiteitä visioitujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on edistää keskisuomalaisten yritysten elinvoimaa ja Keski-Suomen siirtymistä kohti luonnon ja ihmisen yhteistä hyvinvointia.

Toteutusaika: 1.4.2019 - 30.4.2020
Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma: Keski-Suomen kehittämisrahasto

Rahoittajat
Keski-Suomen liitto
JYU.WISDOM - School of Resource Wisdom
Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu
Avoimen tiedon keskus
JAMK
Jyväskylän kaupunki
Gradia

Yhteystiedot

Mirva Leppälä

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504317574