Menneet tapahtumat

Tervetuloa Kohti planetaarista hyvinvointia -hankkeen työpajaan 19.2. kehittämään liiketoimintasi ekologista kestävyyttä!

Mitä? Maksuton työpaja ekologisesti kestävästä liiketoiminnasta.

Milloin? Keskiviikkona 19.2.2020 klo 12-16 

Missä? Café & Catering Vilhelm, Ahjokatu 18, 40320 Jyväskylä  

Työpajassa:

  1. luodaan visio oman yrityksen kestävästä tulevaisuudesta ja suunnitelma siihen pääsemiseksi 
  2. tarjotaan ekologisen kestävyyden edistämiseen konkreettisia esimerkkejä ja työkaluja 
  3. verkostoidutaan toisten yrittäjien kanssa 

Osallistujat saavat työpajasta muistoksi diplomin sekä uusia hyödyllisiä vinkkejä ja kontakteja. Työpaja on suunnattu erityisesti keskisuomalaisille yrittäjille. Ohjelma on maksuton ja siihen kuuluu kahvitarjoilu.  

Ilmoittaudu mukaan työpajaan 11.2. mennessä täyttämällä ilmoittautumislomake.

Työpaja on osa Kohti planetaarista hyvinvointia -hanketta, jonka tavoitteena on edistää keskisuomalaisten yritysten elinvoimaa ja Keski-Suomen siirtymistä kohti luonnon ja ihmisen yhteistä hyvinvointia. Hanke toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Tervetuloa työpajaan 15.11.

Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kohti planetaarista hyvinvointia -hanke järjestää ekologisesti kestävään liiketoimintaan liittyvän työpajan pe 15.11.2019 Jyväskylässä. Työpajassa kuullaan lyhyet asiantuntijapuheenvuorot, esitellään yrittäjille suunnatun kyselyn tuloksia ja etsitään yhdessä ratkaisuja ekologisemman liiketoiminnan kehittämiseen. Ohjelmassa myös kahvitarjoilu. Työpaja on suunnattu erityisesti keskisuomalaisille yrittäjille ja osallistuminen on maksutonta.  

Mitä? Maksuton työpaja ekologisesti kestävästä liiketoiminnasta.

Milloin? Perjantaina 15.11. klo 12-16

Missä? Juhlatalo Majakoski, Kankaanpäänranta 5, 40660 Jyväskylä

Kysely yritysten kestävästä toiminnasta

Osana Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kohti planetaarista hyvinvointia – yhteishanketta toteutetaan yrityksille suunnattu kysely, jossa kartoitetaan yritysten ekologiseen kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Ekologinen, eli ympäristöä koskeva kestävyys tarkoittaa sitä, että yritys tunnistaa toimintansa ympäristövaikutukset ja kehittää toimintaansa kokonaisvaltaisesti huomioiden ympäristönäkökohdat.

Kerro miten sinun yrityksessäsi koetaan ekologinen kestävyys. Miten se toteutuu nyt? Mikä sitä edistää, mikä estää? Kysely on auki 30.9.2019 saakka.

Selvitämme, miten yrittäjät näkevät oman nykyisen liiketoimintansa suhteessa ympäristöä koskeviin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja millaisia mahdollisuuksia he näkevät siirtymiselle kestävämpiin toimintatapoihin omassa liiketoiminnassaan. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hankkeessa järjestettävissä työpajoissa. Työpajoissa yrittäjillä on mahdollisuus luoda visioita halutuista tulevaisuuksista ja jakaa omia kokemuksiaan kestävän liiketoiminnan keinoista. Työpajojen tulosten pohjalta kehitetään toimenpiteitä visioitujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja kaikki vastaukset käydään läpi luottamuksellisesti. Yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa kyselyn tuloksista. Kyselyn tuottaman tiedon käsittelyssä noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Kyselyn tuloksia tullaan julkaisemaan tieteellisissä julkaisuissa ja opinnäytetöissä sekä hankkeen julkaisuissa.