Projekti

Kilpailukykyä maidontuotantoon (1904)

Rahoitusohjelma

Lyhenne
MAKE
Projektityyppi
Innovaatioprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2009 - 31.12.2012
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
ELY-keskus (maaseudun kehittäminen)
Projektin kuvaus

Maidontuotanto on Keski-Suomen maakuntaohjelmassa maatalouden painopistealue. Kilpailukykyä Maidontuotantoon -hankkeen taustalla on esiselvityshanke ja maidontuotannon rakennemuutos. Tämän kehittämishankkeen roolina on toimia tiedon kerääjänä, analysoijana ja uusien ratkaisujen luojana. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa maakunnassa toimiville tiloille ja yrityksille. Tuloksina odotetaan saatavan uusia toimintamalleja, keinoja ja välineitä maidontuotannon kehittämiseen. Hanke kolmivuotinen ja kokonaisbudjetti on 1091500 euroa, josta Jamk:in toimenpiteiden osuus on 270000 euroa.

Hanketta hallinnoi SEAMK ja mukana ovat tuensiirtosopimuksin JAMK, MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), Työtehoseura, ProAgria Etelä-Pohjanmaa sekä noin 70% alueen maidon hankinnasta vastaava osuuskunta Maitosuomi. Lisäksi hankkeessa on yhteistyökumppanina HY:n maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. Hanke toteutetaan ylimaakunnallisena maidontuotannon tutkimus- ja kehittämishankkeena Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskusten alueella.