Projekti

Keski-Suomen ruokaverkosto

Rahoitusohjelma

Lyhenne
KEVE
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.4.2022 - 31.1.2024
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus
Keski-Suomen ruokaverkosto -yhteistyöhanke (KEVE) 1.4.2022 - 31.1.2024

Keski-Suomen ruokaverkosto -yhteistyöhankkeen tarkoituksena on jatkaa pitkäjänteistä Keski-Suomen ruokasektorin kehittämistyötä entistä verkostomaisempana toimintana. Tavoitteena on, että jatkossa 'ruokaketju on eri kokoisten toimijoiden ruokaverkosto'. Hankkeen tehtävänä on koordinoida ja edistää verkoston toimintaa toimialarajat ylittäen.

Hankkeella on kolme päätavoitetta, jotka pohjautuvat Keski-Suomen ruokaverkoston kehittämiselle strategiakaudelle 2022–2027 valittuihin painopistealueisiin.

Tavoite 1 Verkostomaisen yhteistyön vahvistaminen
Tavoite 2 Ruokaverkoston vastuullisen ja kestävän toiminnan edistäminen
Tavoite 3 Ruokaverkoston vaikuttavuuden vahvistaminen ja viestintä

Hankkeella edistetään, suunnitellaan ja toteutetaan erityisesti lähiruoan tuotannon, jalostuksen ja käytön sekä elintarvikeviennin ja ruokamatkailun kehittämistoimia. Huomiota kiinnitetään varsinkin jalostustoiminnan kestävyyteen ja vastuullisuuteen. Samalla pyritään tunnistamaan maakunnallemme tyypilliset 'omat' ongelmat, niin yritystasolla kuin yleisellä tasolla ja käynnistämään niistä keskustelu sekä ratkaisumallien hakeminen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimaa hanketta toteutetaan yhteistyössä MTK Keski-Suomi ry:n, ProAgria Keski-Suomi ry:n ja Keski-Suomen liiton kanssa. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sitä rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Leena Pölkki, +358 50 4011 894, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Facebook @ksruokaketju aitomaaseutu.fi/hankkeet/keve