Projekti

Keski-Suomen Opin ovi

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.8.2008 - 30.12.2012
Yksikkö
Korkeakoulupalvelut
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Keski-Suomen Opin ovi -projektissa rakensimme alueellista, eri hallinnonalojen ja sidosryhmien yhteistä ohjauksen ja neuvonnan toimintatapaa ja strategiaa päämääränään elinikäistä oppimista tukevat asiakaslähtöiset aikuisohjauspalvelut.

Kohderyhmänä olivat aikuisten ohjaus- ja neuvontapalveluja tuottavat keskisuomalaiset organisaatiot ja niiden henkilöstö.

Tuloksena:

  • toteutimme Keski-Suomen aikuisohjauksen alueellinen strategian
  • kuvasimme aikuisohjauksen palvelujärjestelmät, rakentuva palaute- ja arviointijärjestelmä
  • loimme aikuisohjauksen paikallinen ja alueellinen yhteistoimintaverkostom, jolla on käytössä moniammatillinen ja monipuolinen ohjausosaaminen, uudenlaisia ohjauksen työkaluja ja yhtenäisiä toimintatapoja
  • syntyi paikalliset aikuisohjauksen ja -neuvonnan pysyvät toimintatavat
  • ohjaushenkilöstön osaaminen lisääntyi

Projektin päätoteuttaja oli Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Jyväskylän aikuisopisto ja osatoteuttaja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Yhteistoiminnassa olivat mukana ammatillinen aikuiskoulutus, korkea-asteen koulutus, kansanopistojen ja vapaan sivistystyön toimijat, työhallinnon, yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijat sekä aluehallintoviranomaiset.

Projektin tulokset

YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA

Projektin tavoitteena oli alueen osaavan työvoiman turvaaminen luomalla elinikäistä ohjausta tukevat asiakaslähtöiset aikuisohjauspalvelut.
Kohderyhmänä olivat aikuisten ohjaus- ja neuvontapalveluja tuottavat keskisuomalaiset organisaatiot, mm.
- ammatillinen koulutus
- korkea-asteen koulutus (amk, yo)
- kansanopistot, vapaan sivistystyön org., aikuislukio
- työhallinto
- 3. sektorin järjestöt
- työelämän edustajat, työelämän koulutusneuvojat, työmarkkinajärjestöt, työyhteisöt Välillisenä kohderyhmänä oli alueen työikäinen aikuisväestö
Projektin tavoitteet olivat
I. Laatia aikuisohjauksen alueellinen strategia, kehittämisohjelma sekä asiakaspalautteen keruumenetelmä
2.Koota aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät organisaatiot verkostoksi
3.Tunnistaa ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien organisaatioiden erityisosaaminen ja sopia verkoston työnjaosta
4.Koota alueellista aikuisohjauksen kehittämistä
5.Luoda verkoston käyttöön uudenlaisia ohjauksen tyokaluja ja toimintatapoja
6.Luoda paikallisesti toimiva, asiakaslahtöinen ja kustannustehokas ohjaustoiminnan yhteistoimintatapa
7.Kehittää maakunnan ohjaus- ja neuvontahenkilöstön verkosto-ohjausosaamista.

Projektin tulokset olivat
I. Aikuisohjauksen alueellinen strategia
2. Kuvatut aikuisohjauksen palvelujärjestelmät
3. Rakentuva aikuisten ohjauspalvelujen palaute- ja arviointijarjestelmä
4. Toimiva aikuisohjauksen paikallinen ja alueellinen yhteistoimintaverkosto
5. Verkoston käytössä oleva moniammatillinenja monipuolinen ohjausosaaminen
6. Verkoston sovittu yhteistoiminnan tyonjako
7. Yhteiskäytössa olevat ohjauksen uudet tyokalut ja yhtenäiset toimintatavat
8. Pysyvät ja kuvatut paikalliset aikuisohjauksen ja -neuvonnan toimintatavat
9. Ohjaushenkilöstön lisääntynyt osaaminen