Projekti

Keski-Suomen Opin ovi

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.8.2008 - 30.12.2012
Yksikkö
Korkeakoulupalvelut
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Keski-Suomen Opin ovi -projektissa rakensimme alueellista, eri hallinnonalojen ja sidosryhmien yhteistä ohjauksen ja neuvonnan toimintatapaa ja strategiaa päämääränään elinikäistä oppimista tukevat asiakaslähtöiset aikuisohjauspalvelut.

Kohderyhmänä olivat aikuisten ohjaus- ja neuvontapalveluja tuottavat keskisuomalaiset organisaatiot ja niiden henkilöstö.

Tuloksena:

  • toteutimme Keski-Suomen aikuisohjauksen alueellinen strategian
  • kuvasimme aikuisohjauksen palvelujärjestelmät, rakentuva palaute- ja arviointijärjestelmä
  • loimme aikuisohjauksen paikallinen ja alueellinen yhteistoimintaverkostom, jolla on käytössä moniammatillinen ja monipuolinen ohjausosaaminen, uudenlaisia ohjauksen työkaluja ja yhtenäisiä toimintatapoja
  • syntyi paikalliset aikuisohjauksen ja -neuvonnan pysyvät toimintatavat
  • ohjaushenkilöstön osaaminen lisääntyi

Projektin päätoteuttaja oli Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Jyväskylän aikuisopisto ja osatoteuttaja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Yhteistoiminnassa olivat mukana ammatillinen aikuiskoulutus, korkea-asteen koulutus, kansanopistojen ja vapaan sivistystyön toimijat, työhallinnon, yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijat sekä aluehallintoviranomaiset.