Projekti

Keski-Suomen maaseutumatkailun kilpailukyvyn parantaminen tiedottamisen keinoin

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Maalla tiedotushanke
Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2010 - 31.12.2013
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Muu EU-rahoitus
Projektin kuvaus

Tavoitteena on lisätä Keski-Suomen maaseutumatkailun kilpailukykyä tehostamalla sisäistä ja ulkoista viestintää sekä tiedonkulkua.

Keskeiset tulokset ovat

 1. yrittäjien, kehittäjien ja hankevetäjien tietoisuus olemassa olevista kehittämis-, rahoitus- ja koulutusmahdollisuuksista sekä meneillään olevista maaseutumatkailun kehittämistoimenpiteistä alueella on lisääntynyt, jolloin päällekkäisiltä toimenpiteiltä vältytään.
 2. Tietoisuus Keski-Suomen maaseutumatkailuyrityksistä ja -tuotteista maakunnan sisällä ja valituilla kohdealueilla maakunnan ulkopuolella on lisääntynyt.


Kohderyhmiä Keski-Suomessa ovat

 • maaseutumatkailuyritykset ja yritysryhmät
 • maaseudun matkailun kehittäjät
 • maaseutumatkailupalveluiden jälleenmyyjät
 • maaseutumatkailupalvelujen käyttäjät/kuluttajat


Tuloksena syntyy

 • tiedotus-, tiedonvälitys- ja viestintäsuunnitelmat
 • tiedotus- ja seminaarimateriaalit
 • julkaisu Keski-Suomen maaseutumatkailusta
 • sähköinen tarina- ja kuvapankki
 • artikkelit mm. hankejulkaisuissa
 • teemoittaiset sosiaalisen median markkinointi- ja tiedottamisvälineet
 • maaseutumatkailun teemoittaiset sivut maaportaalissa
 • opiskelijoiden tuottamat opinnäytetyöt ja projektityöt

Projektin rahoittaja on Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseutuosasto.

Lisätietoja

Suvi Ahonen, projektipäällikkö, 050 432 8725, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Krista Karhunen, projektiassistentti, 050 597 5473, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketoiminta ja palvelut