Projekti

Keski-Suomen alueopaskoulutus

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.1.2020 - 30.9.2021
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Keski-Suomen kehittämisrahasto
Projektin kuvaus

Keski-Suomen alueopaskoulutus on maakunnallinen koulutushanke, joka toteutetaan yhteistyössä JAMKin, Jyväskylän yliopiston, Gradian ja Jyväskylän Matkailuoppaat ry:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda pitkäjänteinen opaskoulutusmalli Keski-Suomen kasvavan matkailualan tueksi. Hankkeessa suunnitellaan alueopaskoulutusmalli, pilotoidaan se ja laaditaan suunnitelma opaskoulutuksen jatkuvuudesta. Tuloksena maakunnan oppaiden määrä kasvaa ja opastustaidot lisääntyvät. Hankkeen tuotoksena syntyy Lakeland-opaskoulutuksen malli ja Lakeland-alueelle teemoitettu alueopastusreitti-suositus. Monipuolisen alueopaskoulutuksen ja aluetta hyvin tuntevien oppaiden kautta lisätään myös seutukunnan tunnettuutta ja edistetään yhtenäisen maakuntatarinan omaksumista.

Miten?

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2020 – 30.9.2021. Hankkeessa on seitsemän toimenpidettä, joissa suunnitellaan alueopaskoulutuksen mallia, markkinoidaan opaskoulutusta, toteutetaan se ja laaditaan kerätyn palautteen perusteella jatkuvan opaskoulutuksen suunnitelma. Toimenpiteet tehdään laajassa maakunnallisessa yhteistyössä. Mukaan yhteistyöhön voi ilmoittautua hankkeen projektipäällikölle Henna Siltaselle henna.siltanen[at]jamk.fi.

Koulutukseen ilmoittautuminen avattiin hankkeen verkkosivujen kautta keväällä 2020. Koulutukseen haki 55 henkilöä. Koulutukseen valittiin 40 henkilöä. Alueopaskoulutus (pilotti) alkoi syksyllä 2020 ja päättyi keväällä 2021. Koulutuksesta valmistui kolme matkailuopasta ja 13 alueopasta. 

Keskeisimpiä kohderyhmiä ja pilottiin osallistujia olivat 

  • työssäkäyvät henkilöt, joilla on jo tietämystä/yrittäjyyttä/harrastuneisuutta Keski-Suomesta ja haluavat työskennellä oppaana.
  • työttömät työnhakijat, jotka ovat kiinnostuneet matkailualasta ja haluavat työllistyä alalle opastustehtäviin.
  • iäkkäämmät hakijat esim. ikänsä vuoksi vaikeammin työllistyvät.
  • maahanmuuttajat, joilla on hyvä suomenkielentaito.
  • matkailuyritysten työntekijät, jotka haluavat työskennellä (sivutoimisina) oppaana.
  • matkailutuotteita tarjoavat paikalliset, jotka haluavat työskennellä (sivutoimisina) oppaina.  

Opaskoulutus tarjosi kohderyhmälle (1) valmiuksia työllistyä matkailualalle työtehtävään, johon sisältyy opastyötä ja jossa edellytetään vahvaa aluetietämystä, (2) tietotaitoa jo matkailualalla työskenteleville, joilta puuttuu alan opinnot sekä (3) mahdollisuuden työskennellä kevytyrittäjänä esimerkiksi sivutoimisena paikallisoppaana, freelancer-oppaana matkailuyrittäjien apuna sesongin aikana ja (4) valmiudet kehittää omia opastuksia sisältäviä matkailupalveluita. 

Hanke järjesti syksyllä 2020 kolme kaikille avointa yleisötilaisuutta yhteistyössä Jyväskylän kansalaisopiston kanssa: 'Keskustellen Keski-Suomesta, kolme näkökulmaa Keski-Suomeen ja sen historiaan, webinaarisarja'

Webnaarisarjan kaksi tallennetta ovat julkisesti katsottavissa:

8.10. Luontomatkailun
ajankohtaisia kysymyksiä esimerkkinä Keski-Suomen kansallispuistot ja
luontokohteet. Matkailun asiantuntija Henna Siltanen ja vierailevia puhujia.
Webinaarin tarjosi Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikkö.

29.10. Naisten
koulutuksen alkujuurilla: Jyväskylän tyttökoulun ja seminaarin vaikutus naisten
koulutukseen ja tasa-arvoon. Yliopistotutkija Heli Valtonen ja vierailevia
puhujia. Webinaarin tarjosi Jyväskylän ylipiston historian ja etnologian
laitos.
 
Katsominen vaatii polkuavaimen (koulu375) käyttöä. 

Projektia rahoittaa Keski-Suomen liitto. Projektia hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina hankkeessa toimivat Jyväskylän yliopisto ja Gradia.


Lisätietoja:
Henna Siltanen, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, henna.siltanen[at]jamk.fi, 040 667 9344

Projektin tulokset

Koulutus toteutettiin pääosin onnistuneesti. Maakunnallisen sidosryhmän kommenttikierroksen palaute kehitettyyn alueoppaan koulutusohjelmaan oli positiivista. Koulutukseen ennakkoilmoittautui 38 henkilöä ja koulutukseen haki lopulta yhteensä 55 henkilöä eri puolilta Keski-Suomea ja muutama maakunnan ulkopuolelta. Tämä osoittaa kiinnostusta opaskoulutusta kohtaan. Hakijoiden määrä ylitti niin minimimäärän (20 henkilöä) kuin maksimikapasiteetin (40 henkilöä). Koulutukseen valittiin 40 osallistujaa. Koulutuksen kaikille avoimiin yleisötilaisuuksiin (3 kpl) ilmoittautui 33 koulutuksen ulkopuolista henkilöä ja yleisötilaisuuksiin osallistui noin 30 koulutuksen ulkopuolista henkilöä. Kaksi yleisötilaisuuksien webinaaritallennetta jaettiin julkisesti kenen tahansa katsottavaksi verkossa jälkikäteen. Koulutuksesta valmistui keväällä 2021 kolme matkailuopasta ja 13 alueopasta. Laadullisesti valmistuneet oppaat ovat keskimäärin taitavampia opastamaan kuin opaskoulutuksesta muulloin valmistuneet (Suomen opasliiton arvioijan palaute koulutuksen loppukokeessa). 


Koulutus vastasi osallistujien odotuksia hyvin tai kohtalaisesti. Merkittävä enemmistö vastaajista arvioi tavoittaneensa opaskoulutuksen oppimistavoitteet. (Loppupalautekysely 2021, n=15.) Koulutuksen keskeyttämisprosentti oli kuitenkin suuri ja pilotin avulla tunnistettiin keskeisiä kehittämiskohteita.

Hankkeen tuloksena maakunnan oppaiden määrä kasvoi ja koulutukseen osallistuneiden opastustaidot lisääntyivät. Hankkeen tuotoksena syntyi opaskoulutuksen malli, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa uudelleen järjestettävissä opaskoulutuksissa. Lisäksi syntyi 4 kpl Lakeland-alueelle teemoitettuja alueopastusreittiehdotuksia. 

Valmistuneiden oppaiden työmarkkina-asema parani koulutuksen myötä. Koulutuksesta valmistuneiden työllistymisaste keikkatyöhön on hyvä ja oppaat ovat olleet keskimäärin aktiivisia opastustyössä valmistumisensa jälkeen. 86 % koulutuksesta valmistuneista on työllistynyt keikkaluonteiseen opastustyöhön joko uutena osana päätyötään, lisätyönä päätyön ohella tai uutena osa-aikaisena työnä työttömänä ollessaan. Työllistymisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä rahallista palkkaa tai palkkiota vastaan oppaana työn tekoa keikkaluonteisesti. Valmistuneet oppaat ovat opastaneet maakunnallisesti Jyväskylässä, Muuramessa, Keurusselällä, Jämsässä ja Petäjävedellä. Lisäksi yksi opas on opastanut Helsingissä. (Työllistymisen seuranta -kysely 2021, n=15.) Alueellisesti opastuksia on tehty myös kysytyimmän opastusalueen eli Jyväskylän kaupungin ulkopuolella, mikä tukee Keski-Suomen matkailullista kehitystä ja palveluiden laajentumista. Aluetta hyvin tuntevien oppaiden kautta seutukunnan tunnettuus lisääntyy ja yhtenäisen maakuntatarinan omaksuminen edistyy.