Projekti

JoPo - Joustavia polkuja työelämään

Lyhenne
JoPo
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.2.2021 - 30.6.2023
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Muu kansallinen
Projektin kuvaus


Joustavia polkuja työelämään (JoPo) -hankkeen tavoitteena on tukea työllisyyden kuntakokeilua kehittämällä keinoja alueiden osaamiskohtaantojen ratkaisemiseksi.

Tavoitteena on:

- Sujuvoittaa ja tehdä helposti saavutettavaksi asiakkaan palvelupolkua lähtien yksilöllisestä osaamistarpeen tunnistamisesta aina joustavaan osaamisen hankkimiseen.
- Selvittää alueellisesti potentiaalisimmin työllistävien toimialojen päivitettyjä ja tulevaisuusorientoituneita osaamistarpeita.
- Tuotteistaa ko. tietoon perustuen tarvelähtöisiä, joustavia ja helposti saavutettavia työvoima- ja lyhytkoulutuksia eri kouluasteille.
- Toteuttaa ko. koulutuksia helposti saavutettavasti (korkeakoulut ja vapaa sivistystyö).
- Kehittää ja toteuttaa opiskelun aikaisia tukimuotoja eri kouluasteilla.
- Edistää kokeilukuntien työllisyysasteen nousua.

- Kehittää hanketoimien vaikuttavuuden seurantaa.

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat kunnille siirtyvistä työnhakija-asiakkaista erityisesti osaamisen kehittämisen ja yrityspalvelujen poluille siirtyvistä ne, joiden työllistymistä ja tavoitteita osaamisen kehittämisen palvelut parhaiten palvelevat, ja jotka näin hakeutuvat ko. koulutuksiin. Työnantaja-asiakkaista ensisijaisen kohderyhmänä ovat ne, jotka todennäköisimmin rekrytoivat uusia työntekijöitä ja joiden osaajapulaan voidaan parhaiten
tuottaa ratkaisuja eri kouluasteiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä ja ko. toimijoiden tuottamilla palveluilla.

Hanke toteutetaan maakunnallisena verkostona. Mukana on kaksi ammatillisen koulutuksen järjestäjää (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia sekä Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä / Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poke), kaksi korkeakoulua (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu) sekä kaksi vapaan sivistystyön toimijaa (Jämsän työväenopisto ja Keuruun kansalaisopisto). Hanketta koordinoi Gradia ja muut toimijat ovat hankkeen osatoteuttajia.

Verkostoyhteistyöllä tuetaan kohdekuntien (Jämsä, Keuruu ja Saarijärvi) työllisyyden kuntakokeilua ja edistetään alueellisten, moniammatillisten osaamisekosysteemien muodostumista.

Lisätietoja tarvittaessa:
Johanna Pitkänen, etunimi.sukunimi@jamk.fi
asiantuntija, hankkeen osatoteutuksen vastuuhenkilö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Projektin tulokset

Päivitetty 20.9.2022:

- Työelämästä on alueiden elinkeinorakenteen ja työllistävyyden mukaisesti selvitetty päivitettyjä, mm. koronapandemian muuttamia osaamistarpeita ja tuotteistettu ko. tietoa hyödyntäen työllistymistä edistäviä ja helposti saavutettavia työvoimaja lyhytkoulutuksia.

- Työllistymistä on edistetty sujuvoittamalla asiakkaiden palvelupolkuja aina osaamistarpeiden tunnistamisesta joustavaan ja yksilölliseen osaamisen hankkimiseen, päivittämiseen tai täydentämiseen saakka.
- Alueellisten osaamisen ekosysteemien vahvistumista ja moniammatillista yhteistyötä on tuettu kuntakokeilun, työhallinnon, eri kouluasteiden oppilaitosten sekä alueellisen työelämän kesken.
- Eri kouluasteiden opintojen pitovoimaa on vahvistettu uudistamalla opiskelun aikaisia tukimuotoja sekä poluttamalla koordinoidusti, tarvelähtöisesti ja yksilöllisesti eri kouluasteiden opintoja.
- Työvoima- ja lyhytkoulutusten vaikuttavuuden seurantaa on kehitetty hyödyntäen myös työllisyyden kuntakokeilun seurantatyökaluja.