Projekti

JÄTE - Liikunnan järjestötiedon kehittäminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
JÄTE
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.6.2022 - 31.5.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus
Liikunnan järjestötiedon kehittäminen -hankkeessa tavoitteena on kehittää liikunnan järjestötoimintaan liittyvää tietopohjaa
  1. systematisoimalla tilastotiedon keruuta
  2. toteuttamalla aihepiiriin liittyvä syventävä selvitys. 

Vuosina 2022-2023 hanke kohdentuu seuraaviin teemoihin: Power BI -verkkoselainpohjaisten seuratoimintaa kuvaavien tietoalustojen tietoaineksen päivittäminen ja kehittäminen (Seuratuki-Virveli, Seuratietokanta) sekä pilotointi, jonka tavoitteena on testata yhden yksittäisen seuratoimintaa kuvaavaan tietokannan toteutusmahdollisuutta Suomessa. Aineistoina käytetään olemassa olevia hanketietokantoja, rekisteritietoja ja Tilastokeskuksen aineistoja. Tietokannat ovat avoimesti ja maksuttomasti käytettävissä ja niitä päivitetään säännöllisesti.


Syventävä tiedonkeruu kohdentuu seurojen palkkatyön tilastointiin ja seurojen kansallisiin avustuskäytänteisiin. Kootulla tiedolla voidaan analysoida liikunnan järjestötoiminnan ammattimaistumiskehitystä ja tuottaa tietoa seurojen avustamisesta osana suomalaista liikuntapolitiikkaa.  

Lisätietoja:
Kati Lehtonen, erikoistutkija, dosentti
Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@jamk.fi