Projekti

iADDVA - Adding Value by Creative Industry Platform

Rahoitusohjelma

Lyhenne
iADDVA
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Automaatio ja robotiikka
Toteutusaika
3.5.2021 - 2.5.2023
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Jyväskylän kaupunki on valinnut innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimushakemuksessa työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM) yhdeksi strategiseksi painopisteekseen vuosille 2020–2027 uudistuvan teollisuuden ekosysteemin. Tämän ekosysteemin yhtenä toimenpidekokonaisuutena on materiaaliteknologian ja valmistuksen TKI-infrastruktuurin vahvistaminen. Tämä iADDVA-hakemus on ensimmäinen konkreettinen askel materiaaliteknologian ja valmistuksen TKI-ympäristön vahvistamiseksi.


Tutkimus- ja tuotekehityskeskus ADDVA yhdessä Jyväskylän yliopiston Nanoscience Centerin kanssa muodostavat ainutlaatuisen osaamiskeskittymän, joka houkuttelee Keski-Suomeen myös kansainvälisiä TKI-yksiköitä ja osaajia. Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän yliopiston kanssa on sovittu laadittavaksi suunnitelma ekosysteemin toimeenpanoksi ja rahoituksen saamiseksi mm. EU:n elpymis- ja palautumistukiväline RRF:stä (Recovery and Resilience Facility).

Lisätietoja: Matti Kurki, projektipäällikkö, [email protected]äskylän ammattikorkeakoulu, Teknologia-yksikkö

Projektin tulokset

iADDVA-hankkeessa kehitetään (Keski-Suomalaisten korkeakoulujen ylläpitämä) TKI-ympäristöä, joka auttaa Keski-Suomen valmistavaan teollisuuteen keskittyviä yrityksiä siirtymään kohti Teollisuus 5.0 (Industry 5.0) konseptia ja digitaalista muutosta. Hankkeen tuloksena osallistuvien valmistavan teollisuuden yritysten digitaalisten ratkaisujen osaaminen kasvaa ja alueen yrityksillä on paremmat mahdollisuudet hyödyntää ratkaisuja ja dataa omassa tuotannossaan. Uusia ratkaisuja ja menetelmiä kehitetään osana hankkeen työpaketteja. Työpakettien tuotoksina syntyy mallinnuksia, ratkaisuja ja demonstraatioita, jotka auttavat havainnollistamaan ja hahmottamaan Teollisuus 5.0 ekosysteemiskonseptia alueen yrityksille sekä muille osallistuville organisaatioille. Pidemmän tähtäimen tavoitteena hanke rakentaa vahvaa kansainvälistä yhteistyötä ja TKI-toimintaa yhdessä alueen teollisuusyritysten sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Tavoitteena on päästä mukaan tulevaisuuden merkittäviin kansainvälisiin hankekonsortioihin.