Projekti

iADDVA - Adding Value by Creative Industry Platform

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Automaatio ja robotiikka
Toteutusaika
3.5.2021 - 2.5.2023
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Jyväskylän kaupunki on valinnut innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimushakemuksessa työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM) yhdeksi strategiseksi painopisteekseen vuosille 2020–2027 uudistuvan teollisuuden ekosysteemin. Tämän ekosysteemin yhtenä toimenpidekokonaisuutena on materiaaliteknologian ja valmistuksen TKI-infrastruktuurin vahvistaminen. Tämä iADDVA-hakemus on ensimmäinen konkreettinen askel materiaaliteknologian ja valmistuksen TKI-ympäristön vahvistamiseksi.


Tutkimus- ja tuotekehityskeskus ADDVA yhdessä Jyväskylän yliopiston Nanoscience Centerin kanssa muodostavat ainutlaatuisen osaamiskeskittymän, joka houkuttelee Keski-Suomeen myös kansainvälisiä TKI-yksiköitä ja osaajia. Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän yliopiston kanssa on sovittu laadittavaksi suunnitelma ekosysteemin toimeenpanoksi ja rahoituksen saamiseksi mm. EU:n elpymis- ja palautumistukiväline RRF:stä (Recovery and Resilience Facility).

Lisätietoja: Matti Kurki, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@jamk.fiJyväskylän ammattikorkeakoulu, Teknologia-yksikkö