Project

iADDVA - Adding Value by Creative Industry Platform

Project sponsors

Abbreviation
iADDVA
Project type
Development project
Focus area
Automation and Robotics
Implementation time
3.5.2021 - 2.5.2023
Project unit
School of Technology
Financing program
European Regional Development Fund (ERDF)

Project results

Hankkeen toteutumista silmällä pitäen ollaan edetty pääosin
suunnitelman mukaisesti:

WP1: Kuitutason ja kuidun morfologiaa muuttavan,
nanometritason ALD-pinnoituksissa on onnistuttu ja suunnitelmien mukaiset
kuiturakenteen yksityiskohdat on saatu kuvannettua.

WP2: Suuremman mittakaavan, ison kokonaispinnan
ALD-pinnoituksessa on myös edetty ja erilaisia metsäteollisuuden tuotteita on
pinnoitettu laajalla skaalalla. Keskeisessä asemassa on alkuperäisen, ALD-pinnoitettavan
kuitupohjan pinnan laatu.

WP3: Lisäävän valmistuksen sekä erityisesti metallin
3D-tulostuksen alueella toiminta on ollut aktiivista, erilaisia metalliseoksia,
niiden tulosteita sekä prosessimuuttujien vaikutuksia on selvitetty laajalti
yhteistyössä alueen PK-yrityssektorin toimijoiden kanssa. Lisäksi
prosessimallinnus on edistynyt merkittävällä tavalla; toiminnasta on tehty
julkaisuja ja toiminta jatkuu.

WP4: Koneoppiminen (Artificial Intelligence) on muotoutunut
tärkeäksi sovellusmenetelmäksi. Tekoälyn soveltaminen on yleisellä tasolla
hankkeen ulkopuolella yhteiskunnassa edistynyt merkittävästi ja tässä
työpaketissa TKI-toimintaa keskeisesti liittyvä uusi AI-pohjainen
patenttitoiminta on havaittu tärkeäksi ja uudeksi osa-alueeksi jonka AI-soveltaminen
on uutta.

WP5: iADDVA-hankkeen verkostoitumista on edistetty
merkittävästi. Hanketta on esitelty Maakunnan Yhteistyöryhmälle (MYR), lisäksi
on järjestetty Jyväsylän kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön
ekosysteemisopimusta tukevia seminaareja, joista tärkeimmät ovat olleet
ADDVA-seminaari sekä ECCOMAS DIME 21 temaattinen konferenssi Jyväskylässä.
PK-yrityssektoria silmällä pitäen on yhteistyössä Business Jyväskylän kanssa
järjestetty n. 40 yrityksen kanssa kontaktointi ns. RDI-hour:n toteuttamiseksi.
Tuotekehityksen keskustelutunti toteutettiin JAMK:n toimesta.

WP6: Investoinneissa on edetty suunnitellusti. Suunniteltu
kaasulinjasto sekä uusi TFS 500 – pinnoituslaite on asennusten suhteen valmis
ja prosessi- /pinnoituskokeet on aloitettu.

Kaikissa yllä mainituissa työpaketeissa tehdyt
toimenpiteet ovat olleet iADDVA-suunnitelman mukaisia