Projekti

eFamily Coach - Mobiilipohjainen arjen ohjausväline perhepalvelujen kehittämiseen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
eFamily Coach
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.6.2010 - 28.2.2013
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Kehitimme ja pilotoimme mobiilipohjaisen perheiden arjen ohjausvälineen eFamilyCoachin, jossa matkapuhelinta ja web-ohjelmaa hyödynnettiin perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja perhepalvelujen uudenlaisessa toteuttamisessa. Lisäksi loimme ja arvioimme uudenlaisen perhepalvelumallin ja -konseptin.

Innovaation kehittely tapahtui monialaisena Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston, kuntien ja yrityksien välisenä yhteistyönä. Yhteistyössä kohtasi perheilmiön ja -työn sisällöllinen osaaminen, asiakasosaaminen ja teknologisten sovellusten osaaminen.

Tuloksina

  • kehitettiin ja pilotoitiin mobiilipohjainen perheiden arjen ohjausväline perhetyöhön ja -neuvontaan
  • luotiin uudenlainen perhepalvelumalli ja -konsepti (eParent Coach, eAdolescent Coach, eChild Coach)
  • tehostettiin perhepalveluja aktivoimalla ja osallistamalla asiakkaita ja siirtämällä työn painopistettä työntekijän tapaamisista asiakkaan arkeen.

Menetelmä hyödynsi perheitä, jotka saivat nykyistä nopeammin ja tehokkaammin apua arkeensa että kuntia ja muita yksityisiä tai kolmannen sektorin palvelutarjoajia, jotka pystyivät nykyisillä henkilöresursseilla auttamaan nykyistä suurempia asiakasmääriä. Projektin jälkeen menetelmää on juurrutettu asiakastyöhön.

Työn rahoitti Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.