Projekti

Digityökaluilla tulosta! Uuraisten yrittäjien yritysryhmähanke

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.11.2019 - 31.10.2020
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Digityökaluilla tulosta! Uuraisten yrittäjien yritysryhmähankkeen tavoitteena on lisätä yritysryhmään osallistuvien yritysten digiosaamista ja digitaalisten työkalujen hyödyntämistä liiketoiminnan tuloksellisessa kehittämisessä.

Yritysryhmässä mukana olevien yritysten digitaalisten työkalujen tarpeista tehdään kartoitus ja tarkempi analyysi, jonka myötä vahvistetaan yhteiset ja yrityskohtaiset osaamisen kehittämistarpeet.  Niiden pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan projektin kestoaikana (10 kk) eri toimenpiteitä. Tarpeet liittyvät pitkälti digitaaliseen markkinointiin ja viestintään (myös sosiaalinen media), verkkosivujen kehittämiseen, hakukoneoptimointiin, pilvipalveluiden hyödyntämiseen, verkkokauppaan sekä varaus-, tilaus-, tuntiraportointi- ja kalenterityökaluihin.

Tavoitteet
Tavoitteena on, että hankkeen myötä yrityksillä on hyvät valmiudet käyttää tarvitsemiaan digitaalisia työkaluja itsenäisesti liiketoimintansa prosesseissa. Lisäksi yritykset ovat oppineet hakemaan tietoa ja omaksumaan sekä hyödyntämään uusia digityökaluja. Yrittäjien verkkonäkyvyys on kehittynyt ja monipuolistunut, ja verkoston yhteistyö toimii.

Lisätietoja

Hankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja hanke toteutetaan 1.11.2019-31.10.2020.

Lisätietoja: projektipäällikkö Upe Nykänen, etunimi.sukunimi@jamk.fi, puh 040 572 7056.