Projekti

Digityökaluilla tulosta! Uuraisten yrittäjien yritysryhmähanke

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.11.2019 - 31.10.2020
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Digityökaluilla tulosta! Uuraisten yrittäjien yritysryhmähankkeen tavoitteena on lisätä yritysryhmään osallistuvien yritysten digiosaamista ja digitaalisten työkalujen hyödyntämistä liiketoiminnan tuloksellisessa kehittämisessä.

Yritysryhmässä mukana olevien yritysten digitaalisten työkalujen tarpeista tehdään kartoitus ja tarkempi analyysi, jonka myötä vahvistetaan yhteiset ja yrityskohtaiset osaamisen kehittämistarpeet.  Niiden pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan projektin kestoaikana (10 kk) eri toimenpiteitä. Tarpeet liittyvät pitkälti digitaaliseen markkinointiin ja viestintään (myös sosiaalinen media), verkkosivujen kehittämiseen, hakukoneoptimointiin, pilvipalveluiden hyödyntämiseen, verkkokauppaan sekä varaus-, tilaus-, tuntiraportointi- ja kalenterityökaluihin.

Tavoitteet
Tavoitteena on, että hankkeen myötä yrityksillä on hyvät valmiudet käyttää tarvitsemiaan digitaalisia työkaluja itsenäisesti liiketoimintansa prosesseissa. Lisäksi yritykset ovat oppineet hakemaan tietoa ja omaksumaan sekä hyödyntämään uusia digityökaluja. Yrittäjien verkkonäkyvyys on kehittynyt ja monipuolistunut, ja verkoston yhteistyö toimii.

Lisätietoja

Hankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja hanke toteutetaan 1.11.2019-31.10.2020.

Lisätietoja: projektipäällikkö Upe Nykänen, etunimi.sukunimi@jamk.fi, puh 040 572 7056.


Projektin tulokset

Projektiin osallistuneet yritykset ovat esimerkiksi oppineet ylläpitämään itse verkkosivustojaan, parantaneet tietoturvaansa ja päivittäneet tietosuojaosaamistaan ja tietosuojaselosteitaan. Esimerkkejä yrityskohtaisista tuloksista ja vaikutuksista ovat verkkokauppapalvelun ottaminen käyttöön tuotteiden myynnin avuksi, verkkosivuston siirtäminen helppokäyttöisemmälle, itse hallittavalle julkaisualustalle ja hakukonenäkyvyden merkittävä parantaminen hakukoneoptimoinnin ja -mainonnan avulla.

Yritykset ovat parantaneet eri tavoin verkkonäkyvyyttään kehittämällä verkkosivustojaan ja niiden sisältöä ja ottaneet aktiiviseen käyttöön sekä aiempia että uusia sosiaalisen median kanavia tavoittaakseen asiakkaita aiempaa paremmin. Projekti lisäsi selvästi rohkeutta yrityksen esille tuomiseen digikanavilla, mikä olikin korona-aikana tarpeen. Yritykset tutustuivat myös pilvipalveluihin, joiden mahdollisuuksia voivat ottaa käyttöön projektin jälkeenkin omassa liiketoiminnassa. Koronatilanteen vauhdittamana yritykset omaksuivat Teamsin käytön yhteisessä etätyöskentelyssä, mikä antoi varmuutta myös etätyöskentelyssä ja -kokoustamisessa tarvittavien työkalujen itsenäiseen hyödyntämiseen jatkossa.

Keskeinen tulos on, että oman osaamisen lisääntymisen ohella tietoisuus digityökalujen ja niiden aktiivisen hyödyntämisen tärkeydestä nousi, samoin ymmärrys oman osaamisen jatkuvan kehittämisen tarpeesta. Projektin ja yhteisen työskentelyn myötä yritykset tutustuivat toisiinsa paremmin ja ja aikovat pitää verkoston merkeissä yhteyttä myös jatkossa. Yritykset keskustelivat myös Uuraisten kunnanjohtajan kanssa mahdollisuuksista parantaa yritysten näkyvyyttä verkkopalveluissa.

Päivitetty 29.10.2020