Projekti

Digitaalisen HR-osaamisen kehittäminen digimurroksessa (DigiHR)

Rahoitusohjelma

Lyhenne
DigiHR
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.10.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Digitaalinen HR-osaaminen on potentiaalinen kilpailuetu yrityksille. Tutkimuksissa sen puute on kuitenkin havaittu yhdeksi kehityksen esteeksi suomalaisissa yrityksissä. Tiedot ovat yleensä hajallaan eri järjestelmissä ja niitä harvoin käytetään systemaattisen ja ennakoivan kehittämisen apuna. Yrityksillä on monesti haasteita pysyä ajantasalla digitalisaation tuottamista mahdollisuuksista HR:ssä ja digitaalisesta HR-osaamisesta on olemassa erittäin suppeasti koulutustarjontaa yrityksille.

DigiHR-hanke pureutuu yllä kuvattuihin haasteisiin parantamalla keskisuomalaisten pk-yritysten digitaalista HR-osaamista, digitalisoimalla HR-prosesseja sekä lisäämällä analytiikkaosaamista yritysten strategisen kilpailuedun vahvistamiseksi. Keskeisiä näkökulmia hankkeessa ovat teknologian integroiminen henkilöstöjohtamiseen, HR-tietojärjestelmien tehokas hyödyntäminen ja HR-prosessien kehittäminen datalähtöisesti. Samalla tuetaan yritysten johtoa motivoivassa ja työhyvinvointia huomioivassa muutosjohtamisessa.
 
Hankkeen tavoitteet:

1. Lisätä ymmärrystä, osaamista ja taitoja digitaalisesta henkilöstöjohtamisesta sekä muutostilanteen johtamisesta
2. Rakentaa kehityspolut keskisuomalaisille pk-yrityksille digitaalisen henkilöstöjohtamisen kehittämiseen  
3. Saada kokemuksia erilaisista HR-analytiikan osa-alueista pilottien avulla
4. Mallintaa digitaalisen HR:n kehittämismalli syntyneiden kokemusten ja oppien kautta

Tarkoituksena on lisäksi vahvistaa henkilöstön työmotivaatiota, työhyvinvointia ja aktiivista osallisuutta.

ESR-rahoitteista hanketta toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 1.10.2021-31.8.2023. Kohderyhmänä ovat keskisuomalaisten pk-yritysten henkilöstö.
 
Lisätietoja:

Henna-Liisa Maljonen
Projektipäällikkö
+358 50 4770 178
etunimi.sukunimi@jamk.fi


REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.