Projekti

coADDVA-ADDing VAlue by Computing in Manufacturing

Rahoitusohjelma

Lyhenne
coADDVA
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Automaatio ja robotiikka
Toteutusaika
1.9.2021 - 31.10.2023
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus
coADDVA - ADDing VAlue by Computing in Manufacturing -hankkeessa kehitetään valmistavaan tuotantoon ja kunnossapitoon liittyvää kyvykkyyttä nopeaan laskentaan sekä hyödynnetään sitä teollisuuden sovellusten näkökulmasta. Digitalisaatiossa on suurelta osalta kyse siitä, että kerättävää tietoa pitää pystyä käsittelemään eli laskemaan mahdollisimman tehokkailla tavoilla, ja tulosten pitää palvella reaaliaikaisesti laitteiden päätöksenteossa. Tämä lähtökohta vaatii uusien innovatiivisien tapojen ja algoritmien kehittämisen sekä tietoa siitä, kuinka integroida nopeaa laskentaa ja tehokasta ympäristön havainnointia toimimaan oikein, turvallisesti ja tehokkaasti teollisissa toimintaympäristöissä. Hankkeessa osoitamme, kuinka laskentaa hyödyntämällä pystytään tehostamaan toimintaa alueen pk-yritysten kanssa määrittelemissämme esimerkkitapauksissa. Hankkeen aikana kehitämme metodista osaamista Edge-AI ja Hybrid Twin -teknologioista, sekä otamme käyttöön moderneja konenäköön, koneoppimiseeen ja ympäristön havainnointiin liittyviä tekniikoita.

Uudet resurssitehokkaat, älykkäät teknologiat ja toimintamallit edistävät osaltaan myös Suomen ja Euroopan hiilineutraaliuden sekä kestävän kehityksen tavoitteita.

Hanke liittyy Jyväskylän kaupungin ja TEM:in väliseen ekosysteemisopimukseen, jossa tavoitteena on rakentaa alueelle ADDVA TKI -ympäristöä uudistuvan teollisuuden tarpeisiin. Hanke edistää ympäristön digitaalisen osaamisen tasoa sekä sovellettavuutta. Hanke tukee alueen selviytymisstrategian sekä maakunta-ohjelman toteuttamista mm.ehkäisemällä alueen osaamisvajetta sekä parantamalla yritysten muutos- ja kilpailukykyä.

REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja: 
Ari Kuisma, projektipäällikkö, 040 630 5086, [email protected]

Projektin tulokset

Hankkeen tulokset löytyvät tästä linkistä.