Projekti

Avoin Laboratorio Biotalouteen-ALaBio

Rahoitusohjelma

Lyhenne
ALaBio
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.4.2023 - 31.10.2024
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 2021-2027
Projektin kuvaus
Avoin Laboratorio Biotalouteen (ALaBio) on Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) kehittämishanke keskisuomalaisten yritysten TKI-toiminnan aktivoimiseksi avaamalla Jamkin Biotalousinstituutin (BTI) laboratorio- ja testausympäristöjen tilat ja laitteet bio- ja kiertotalouden ratkaisuja kehittävien pk-yritysten käyttöön. Käytännössä tämä tarkoittaa BTI:n laboratorioympäristön 'matalan kynnyksen' toimintamallien kehittämistä sekä tietoisuuden kasvattamista saatavilla olevasta laitteistosta ja palveluista.

Projekti palvelee erityisesti pohjoisen Keski-Suomen elinkeinoelämän TKI-toimintaa edistäen maaseudulla tapahtuvaa vihreää siirtymää. Samalla projekti voi toimia esimerkkinä muille laboratorio- ja testausympäristöjen (ts. TKI-ympäristöjen) hallinnoijille (mm. tutkimus- ja koulutusorganisaatiot) Jamkin sisällä, maakunnassa ja sen ulkopuolella. Kokemuksia ja tuloksia tullaan jakamaan muiden TKI-ympäristöjen käyttöön aktiivisten viestintä- ja jalkautustoimenpiteiden avulla. 

Projekti on syntynyt tutkitusta tarpeesta kasvattaa TKI-ympäristöjen käyttöastetta. Erityisesti korkeakoulu- ja amk-toimijoiden rooli TKI-ympäristöjen hallinnoijina on merkittävä, sillä vuonna 2016 tehdyn ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan avoimuutta käsittelevän selvityksen mukaan ammattikorkeakouluista 25:llä oli yhteensä 204 TKI-ympäristöä. Kuitenkin näiden ympäristöjen käyttöasteet jäävät usein mataliksi. Avoimuutta voi hidastaa myös organisaatioiden sisäinen rajoitettu käyttöpolitiikka, mikä osaltaan selittää myös matalia käyttöasteita. (Päällysaho ym. 2018). 

Projektissa toteutettavien pilotointien avulla vaihtoehtoisia toimintamalleja voidaan arvioida niin pk-yritysten tarpeista kuin testaus- ja laboratorioympäristöjen hallinnoijan näkökulmasta. Lisäksi projektissa kartoitetaan ja arvioidaan testaus –ja laboratorioympäristöjen käytön esteitä.. Pilotoitavista toimintamalleista päätetään projektissa toteutettavan tarvekartoituksen jälkeen.

Hankkeen tuloksena syntyy mahdollisuuksien mukaan monistettava 'avaimet käteen avoimeen labraan' -malli, joka sisältää yhteistyö- ja toimintamallin laboratorioympäristön sekä TKI-osaamisen optimaaliseen hyödyntämiseen. Lisäksi hankkeessa rakennetaan avoimen laboratorioympäristön pelisäännöt, joka tarkoittaa toimintatapojen luomista TKI-ympäristöjä käyttävien ulkopuolisten ja ympäristöjä hallinnoivien kesken. 

TKI-viestinnän panostuksia keskitetään sisäiseen käytön esteiden purkamiseen ja Jamkin henkilöstön / opiskelijoiden tietoisuuden kasvattamiseen sekä ulkoiseen toimintamallin levittämiseen ja laajentamiseen. 


Mikäli kiinnostus heräsi hanketta kohtaan niin lisätietoja hankkeesta antaa tarvittaessa 

projektipällikkö
Janne Salmi
janne.salmi@jamk.fi
puh. 0404808636