Projekti

Ammattilaiset maaseudulla

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.6.2022 - 31.5.2023
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Hankkeen taustalla on kasvava osaajapula, joka vaikuttaa jo nyt negatiivisesti Pohjoisen Keski-Suomen talouskasvuun ja kehitykseen. Hankkeen tavoitteena on selvittää alueen keskeisten toimijoiden nykyiset ja jo sunnitellut toimenpiteet alueen elinvoimaisuuden parantamiseksi sekä osaajapulan ratkaisemiseksi.


Hankeessa selvitetään pysyvän toimintamallin  edellytyksiä osaavan työvoiman varmistamiseksi pohjoiseen Keski-Suomeen. Samalla selvitetään keskeisten toimijoiden halukkuus kehittää ja tiivistää alueellista yhteistyötä entistä voimakkaammin.

Toiminta-alueena on Saarijärven - Viitasaaren seutukunta. Hyödynsaajina ovat maaseudun työnantjat, kehitysorganisaatiot, kunnat ja niiden asukkaat. 

Haastattelujen, tiedonkeruun ja bencmarkingin jälkeen koostetaan saatujen palautteiden ja kommenttien pohjalta toimijoiden yhteinen tahtotila ja esitys mahdollisiksi jatkotoimenpiteiksi (= pysyvä toimintamalli).


Lisätietoja:
Maisa Piesala, projektiasiantuntija, maisa.piesala@jamk.fi, 046 921 7296

Tapani sauranen, projektipäällikkö, tapani.sauranen@jamk.fi, 0400 226 394