Projekti

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu – valtakunnallisesti levitettävän toimintamallin kehittäminen

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.6.2021 - 31.5.2022
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Tässä neljän korkeakoulun yhteishankkeessa kehitetään, kokeillaan ja juurrutetaan Liikkuva korkeakoulu -toiminnan mukaisesti valtakunnallisesti levitettävä toimintamalli. Toimenpiteillä vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilöstön osaamista ja ymmärrystä, kehitetään oppimis- ja opiskelijaympäristöjä sekä toimintakulttuuria Hanke on neljän keskisuomalaisen korkeakoulun yhteishanke (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Humanistinen Ammattikorkeakoulu ja Ilmasotakoulu), jossa kehitetään, kokeillaan ja juurrutetaan Liikkuva korkeakoulu -toiminnan mukaisesti valtakunnallisesti levitettävä toimintamalli. Toimenpiteillä vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilöstön osaamista ja ymmärrystä, kehitetään oppimis- ja opiskelijaympäristöjä sekä toimintakulttuuria tukemaan opiskelua ja opiskeluarkea lisäämällä fyysistä aktiivisuutta, vahvistamalla hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kokemusta sekä aktiivista elämäntapaa.

Korkeakouluopiskelijoiden päivä on nykyisellään fyysisesti erittäin passiivinen, etäopetuksen lisääntyminen monimuotokoulutuksen ja Covid-19 pandemian myötä lisäävät entisestään tarvetta aktiivista opiskeluarkea vahvistavalle toiminnalle. Hallituksen selonteko liikuntapolitiikasta tuo esille tarpeen korkeakoulujen liikunnallisen toimintakulttuurin luomiseen ja liikkumisen lisäämiseen osana opiskeluarkea. Nykyisen liikuntasuosituksen valossa, korkeakouluopiskelijoista 2/3 ei liiku tarpeeksi ja joka kymmenes ei liiku lainkaan. Selvitysten mukaan opiskelijoiden hyvinvoinnissa on ollut huomattavaa laskua korona-aikana. Hyvinvointia edistetään parhaiten ennaltaehkäisevästi. Liikunta on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä.

Päätavoitteena on kehittää valtakunnallisesti levitettävä toimintamalli, jolla lisätään aktiivista ja opiskelua edistävää toimintakulttuuria sekä opiskelupäivän aikaista arkiliikkumista, vähennetään päivittäistä istumista, vahvistetaan yhteisöllisyyttä sekä tuetaan henkilöstöä toimintakulttuurin muutoksessa.

Osatavoitteena on kehittää oppimis- ja opiskelijaympäristöjä tukemaan opiskelua ja opiskeluarkea lisäämällä fyysistä aktiivisuutta, vahvistamalla hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kokemusta sekä aktiivista elämäntapaa.

Pitkän aikavälin tavoitteena on, että hyvinvoinnista ja liikunnasta tulee korkeakouluissa läpileikkaava teema, jossa esteettömät ja oppimisen mahdollistavat rakenteet ohjaavat liikkumiseen. Harjoittelujaksoilla ja valmistuttuaan opiskelijat vievät fyysisesti aktiivisen asenteen mukanaan työelämään ja vaikuttavat näin myös työelämän hyvinvointiin myönteisellä tavalla.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Essi Heimovaara-Kotonen,

[email protected]


Projektin tulokset

Hankkeen tuloksena kaikki Keski-Suomen alueen neljä korkeakoulua ovat rekisteröityneet mukaan Liikkuva opiskelu -verkostoon sekä laatineet lähtötilanteessa ohjelman mukaisen nykytila-arvion. Arvioinnin analysoituja tuloksia hyödynnetään tulevien toimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa sekä hyvien käytänteiden ristiin pölytyksessä korkeakoulujen välillä.

Kaikissa korkeakouluissa on käynnistetty työskentely aktiivisemman opiskelukulttuurin luomiseksi (ns. liikkuvan oppijan polku) ja toimintakulttuurityö rakenteiden uudistamiseksi. Erilaisia toimenpiteitä opiskeluarjen aktivoimiseksi on suunniteltu ja testattu ja parhaita käytänteitä edelleen kehitetty valtakunnalista mallia ajatellen.