Kokoelmatyön periaatteet

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjaston kokoelmatyön periaatteet

Kokoelmatyön periaatteet on päivitetty 5.10.2021.

Kokoelmatyön lähtökohtana on ajantasainen ja tutkittuun tietoon perustuva kokoelma. Merkittävä osa kokoelmasta on e-aineistoa.
 
Kirjaston henkilökunta seuraa hankintaa varten eri alojen kirjallisuutta. Kokoelmia kehitetään seuraamalla niiden käyttöä (mm. lainausmäärät, sähköisen aineiston tunnusluvut, selvitykset), asiakkailta saatua palautetta sekä Jamkin strategiaa ja korkeakoulujen toimintaympäristöjen muutoksia. Kirjastoon voi tehdä hankintaesityksiä lomakkeella tai sähköpostilla kirjastoyksiköihin. Kokoelmista poistetaan säännöllisesti vanhentunut tai vähäkäyttöinen aineisto.
 
Kurssikirjallisuus valitaan painetussa ja sähköisessä muodossa mahdollistaen monimuoto-opiskelun vaatimukset. Kirjasto tarkistaa tiedot hankittavista opintomateriaaleista Peppi-järjestelmän opintojaksokuvauksista. Tutkintovaatimuksiin kuuluvat uudet kurssikirjat on ilmoitettava kirjastoon hyvissä ajoin ennen jakson alkua.  

Kirjaston lisensoima e-aineisto on Jamkin opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä. Kirjastoon hankittavassa sähköisessä aineistossa on oltava kirjastojakeluun oikeuttava lisenssi ja hankinnassa noudatetaan kustannustehokkuutta. Kirjasto seuraa e-aineiston käyttöä säännöllisesti. Tietokantahankinnat tehdään pääsääntöisesti syksyisin seuraavaa kalenterivuotta varten kirjaston hankintamäärärahan puitteissa.

Kirjasto edistää laadukkaan avoimen aineiston hyödyntämistä oppimisessa, opetuksessa ja TKI- ja hanketoiminnassa. Kirjaston tietokannan kautta löytyy myös avoimesti saatavilla olevia sähköisiä aineistoja.

Kirjasto tilaa painettuja aikakauslehtiä ja sanomalehtiä. Lehtihankinnat päätetään alkusyksystä seuraavaa kalenterivuotta varten.

Kirjaston laitoskokoelmaan kuuluvat Jamkin henkilökunnan omaan pitempiaikaiseen käyttöön tarkoitetut kirjat. Koulutusalat kustantavat nämä kirjat. Tarkemmat ohjeet aineistojen hankinnasta laitoskokoelmaohjeessa löytyvät Jamkin intrasta.
 
Hankinnan ulkopuolelle jäävää aineistoa voidaan kaukolainata paikkakunnan ulkopuolisista kirjastoista.