Tutkinto-opiskelija

Valmistuminen ja jatko-opinnot

Tutkintotodistus

Saat ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi tutkintotodistuksen, josta käy ilmi

 • suoritetun tutkinnon ja tutkinto-ohjelman nimi,
 • mahdollinen suuntautumisvaihtoehto,
 • nimike, jota suoritetun tutkinnon perusteella voi käyttää,
 • opintojen keskeinen sisältö,
 • opinnäytetyön nimi,
 • kypsyysnäytteen tai alaan perehtyneisyyttä osoittavan suorituksen kieli,
 • maininta virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta sekä
 • muut tarpeelliseksi katsottavat asiat.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisesta annetaan tutkintotodistus, josta käy ilmi

 • suoritettavan tutkinnon ja tutkinto-ohjelman nimi
 • mahdollinen suuntautumisvaihtoehto
 • nimike, jota tutkinnon perusteella voi käyttää
 • opintojen keskeinen sisältö sekä
 • opinnäytetyön nimi.

Todistuksen saamiseksi sinun on haettava tutkintotodistusta hyvissä ajoin ennen opinto-oikeusajan päättymistä sähköisellä tutkintotodistushakemuksella (ks. Sähköinen asiointi -sivu).

 

Diploma Supplement

Todistuksen liitteenä saat maksutta englanninkielisen opintokortin ja Diploma Supplementin riippumatta suoritetun tutkinnon kielestä. Diploma Supplement sisältää tiedot ammattikorkeakoulusta, opinnoista ja opintosuorituksista (Transcript of records) sekä niiden tasosta ja asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit jatkaa opintojasi yliopistossa tai muussa korkeakoulussa. Sinulta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa voit jatkaa opintojasi Master-tason tutkinto-ohjelmassa. Jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.