Tutkinto-opiskelija

Opiskelijan etuudet

Tältä sivulta löydät tietoa asumisesta, opintotuesta, opiskelijaravintoloista ja vakuutuksista.

Taloudellinen tuki

Voit hakea tutkintoon johtaviin opintoihisi tukea Kelalta. Voit hakea Kelalta myös yleistä asumistukea.

Jos olet ollut jo työelämässä, saattaa sinulla olla mahdollisuus tietyin edellytyksin hakea tukea opiskeluun Työllisyysrahastolta. Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea saava ei voi saada samanaikaisesti valtion opintotukea, mutta opintolainan lainantakauksen voi saada.

Työtön työnhakija voi tietyin edellytyksin opiskella työttömyysetuudella. Avoimen opiskelijan etuudet ja tuet on kuvattu avoimen sivuilla.

Haarukoita ja veitsiä

Opiskelijalounas

Opiskelijalla on mahdollisuus ruokailla edullisesti ammattikorkeakoulun opiskelijaravintoloissa esittämällä voimassa olevan opiskelijakortin tai Kelan ateriatukikortin. Edullisuus perustuu Kelan korkeakouluopiskelijalle myöntämään ateriatukeen, joka on 2,30 euroa aterialta. Lue lisää ateriatuesta Kelan sivuilta.

Opiskelijaravintolat ja -kahvilat

Vakuutukset

Opiskelijoiden vakuutusturva

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on vakuuttanut opiskelijansa Protector-vakuutusyhtiössä. Opiskelijoiden vakuutusturva sisältää seuraavat osa-alueet:

  1. Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisessa palkattomassa käytännön harjoittelussa ja koulussa käytännön työn opetuksessa sekä matkalla näihin toimintoihin asunnosta harjoittelupaikkaan ja takaisin. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa ja vakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat.
  2. Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus täydentää lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja on voimassa muussa opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa, esimerkiksi teoriatunneilla, väli- ja urheilutunneilla ja päivittäisillä koulumatkoilla. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa ja vakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat. Opiskelijan tulee ensin itse maksaa kustannukset ja hakea niistä mahdolliset Kela-korvaukset, jollei hoitolaitoksella ole mahdollisuutta vähentää niitä heti maksettaessa.
  3. Työharjoittelijavakuutus korvaa harjoittelupaikan omalle, sen hyödyksi käyttämälle tai hallinnassa olleelle omaisuudelle palkattomassa harjoittelussa opiskelijan toiminnasta aiheutuneita suoranaisia omaisuusvahinkoja. Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on ollut yllättävä tai ennalta arvaamaton. Se on toissijainen harjoittelupaikan omiin vakuutuksiin nähden.
  4. Vastuuvakuutus kattaa kaikkien opiskelijoiden henkilökohtaisen korvausvastuun siinä tapauksessa, että on työharjoittelujakson yhteydessä aiheuttanut työnantajalle tai jollekin kolmannelle henkilö- tai esinevahingon lievää suuremmalla tuottamuksella. Kolmannelle osapuolelle aiheutetun vahingon korvaamisen osalta on edellytyksenä lisäksi se, ettei työnantajan vastuuvakuutus kata vahinkoa.

Muuta huomioitavaa

  • Mikäli opiskelija on palkallisessa työharjoittelussa, tekee hän työsopimuksen ja kuuluu sen myötä työnantajan vakuutusten piiriin.
  • Kun opiskelija matkustaa ulkomaille on hänen otettava lisäturvaksi matkavakuutus (esimerkiksi matkalla sairastumisen tai matkatavaravahingon varalta) tai tarkistettava sisältyykö esimerkiksi omaan kotivakuutukseen jatkuva matkavakuutus.
  • Vaihto-opiskelijoiden opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa ei perustu lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa mainittuihin lakeihin, sillä he suorittavat tutkintoaan ulkomaalaisessa oppilaitoksessa. He eivät siis kuulu Jyväskylän ammattikorkeakoulun ottamaan lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen eikä vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin, vaan heillä tulee olla omat vakuutukset.

Toimintaohjeet

Tapaturmaan liittyvät korvausasiat hoidetaan Opiskelijapalveluiden kautta, joten tapaturman sattuessa ota mahdollisimman pian yhteyttä opiskelijapalvelut(at)jamk.fi lisäohjeiden saamiseksi.