Tutkinto-opiskelija

Opintotarjonta

Jamkin opintotarjonta

Voit etsiä Jamkin opintotarjontaa eli toteutettavia opintojaksoja Opintohaku-palvelusta eri kriteerein, esim. suodattamalla hakua aloitusryhmän, tutkinto-ohjelman, toteutuskielen tai toteutustavan mukaan. Ammattikorkeakoulun englanninkielisten tutkinto-ohjelmien lisäksi myös suomenkielisten tutkinto-ohjelmien tarjonnassa on englanninkielisiä opintojaksoja.

Opintohaussa toteutukset, joiden koodi alkaa Y-kirjaimella, on suunnattu YAMK-opiskelijoille.

Hae teemoittain

Kieli- ja viestintäopinnot

AMK-opiskelijan opintoihin kuuluu kielitaidon osoittaminen joko osallistumalla Jamkin Kielikeskuksen tarjoamille opintojaksoille tai osoittamalla taito muulla tavalla. Lue lisää kieli- ja viestintäopinnoista niiden omilta sivuilta. Kielikeskus tarjoaa kaikille opiskelijoille myös vapaasti valittavia kieliopintoja.

Verkko-opinnot

Jamkin tarjoamat verkko-opinnot löydät opintohaun kautta. Jos haluat etsiä kokonaan verkossa toteutettavia opintoja, valitse opintohaussa toteutustavaksi "verkko-opetus".

Vapaasti valittavat opinnot

Kaikki AMK-opiskelijat voivat suorittaa vapaasti valittavia opintoja vähintään 5-10 opintopistettä tutkinto-ohjelmasta riippuen. YAMK-tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat tehdä vapaasti valittavia opintoja 5-20 op. Tarkista laajuus oman tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmasta.

Huomaathan, että YAMK-tutkintoa tekevillä vapaasti valittavien opintojen tulee olla vähintään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tasoisia opintoja ja AMK-tutkinto-opiskelijoilla vähintään ammattikorkeakoulutasoisia opintoja.

Vapaasti valittavat opinnot voivat rakentua myös koulutusalarajojen ylittävistä opinnoista, esimerkiksi Jamkin Future Factory -opintojaksotarjonnasta, Yritystehdas Oy:n tarjoamista yrittäjyysopinnoista, eri tutkinto-ohjelmien opintotarjonnasta, JAMKOn opintotarjonnasta, opiskelijahyvinvointia tukevista opinnoista, kielikeskuksen opintotarjonnasta sekä muualla suoritettavista opinnoista, kuten EduFutura- ja CampusOnline-opintotarjonnasta sekä kansainvälisessä vaihdossa suoritettavista opinnoista.

Vapaasti valittavien opintojen toteutukset ja ilmoittautuminen

Osa vapaasti valittavista opintojaksoista toteutetaan verkko-opintoina. Myös kesäaikaan on tarjolla joitakin vapaasti valittaviin opintoihin kuuluvia opintojaksoja. Katso ne erikseen Kesäopinnot-kohdasta.

Ammattikorkeakoulun yhteisille, vapaasti valittaville opinnoille ilmoittaudutaan kuten tutkinto-ohjelmien muihinkin opintoihin. On mahdollista, että kaikki tarjonnassa olevat opintojaksot eivät toteudu liian pienen osallistujamäärän johdosta. Tutorointi-opintojaksoille on erillisilmoittautuminen suoraan opiskelijakunta JAMKOlle. Samoin joihinkin yrittäjyys- ja uraopintoihin ilmoittaudutaan erikseen, katso ohjeet ko. opintojaksojen tiedoista. Vapaasti valittavien ja monien muidenkin opintojaksojen opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Voit etsiä vapaasti valittavia opintoja Opintohaku-palvelun lisäksi Opetussuunnitelmat-sivustolta.

Yrittäjyysopinnot

Jamk tarjoaa yrittäjyyteen liittyviä opintoja sekä palveluja opintojen alusta lähtien. Palveluita on tarjolla niin yrittäjyyden ensimmäisiin askeliin, uusien tuotteiden kehittämiseen kuin jo olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen.

Kesäopinnot

Sinulla on useita mahdollisuuksia opiskella kesällä. Katso vaihtoehdot alta ja poimi itsellesi sopivimmat.

Opinnot oikeuttavat opintotukeen. Tarkista ehdot Kelan verkkosivuilta.

Jamkin kesäopinnot

Jamk tarjoaa sinulle opintoja myös kesäisin. Voit tehdä tutkintoosi kuuluvia ja vapaasti valittavia opintoja. Jamkin kesäopintoihin ilmoittaudutaan Peppi-opiskelija- ja opintotietojärjestelmän kautta.

Voit hakea kesäopintoja Opintohaku-palvelusta valitsemalla Opinnon ajankohta -kohdasta "Kesäopinto".

Katso kesäopintojen ilmoittautumis- ja toteutusaikataulut Lukuvuoden aikataulut -sivulta.

Osallistu Summer Schooliin

Vuosittain Jamkissa järjestetään kansainvälinen kesäkoulu, Summer School. Se kokoaa monialaisia opiskelijoita ja opettajia eri puolilta maailmaa. Tule mukaan opiskelemaan rentoon joukkoon ja keräät vielä opintopisteitä!

CampusOnline ja EduFutura

Katso kesäopintomahdollisuudet myös CampusOnline- ja EduFutura-opintotarjonnasta. Jos valitset opintoja CampusOnline.fi -portaalista tai EduFuturan opintotarjonnasta, muista keskustella ensin opettajatutorisi (AMK-opiskelijat) tai päällikön (YAMK-opiskelijat) kanssa ja suunnitella, miten opinnot sopivat HOPSiisi.

Muu opintotarjonta

Jamkin opiskelijana sinulla on mahdollisuus sisällyttää HOPSiisi maksuttomia opintoja myös muista korkeakouluista. Tätä kutsutaan ristiinopiskeluksi. Lisäksi voit etsiä itsenäisesti opintoihisi sopivia MOOC-kursseja.

Opiskelijan tulee hyväksyttää opettajatutorilla (AMK-opiskelijat) tai päälliköllä (YAMK-opiskelijat) opiskelusuunnitelmaansa etukäteen muut kuin Jamkin tarjoamat opinnot ja niiden laajuudet. Katso ristiinopiskeluun liittyvät tarkemmat ohjeet Elmo-intrasta.

CampusOnline-opinnot

Jamkin opiskelijat voivat ilmoittautua 24 ammattikorkeakoulun yhteisen CampusOnline.fi-portaalin verkko-opintoihin. Opiskelu on tutkinto-opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille ja avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijoille maksutonta ja suoritukset luetaan hyväksi AMK- tai YAMK-opintoihin edellyttäen, että ne sopivat opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Katso opintojaksotarjonta ja ilmoittautumisaikataulu CampusOnlinen verkkosivuilta.

EduFutura-opinnot

Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus valita opintoja oppilaitosten yhteisestä tarjonnasta. Oman osaamisen täydentäminen tai syventäminen on näin mahdollista myös muun kuin oman oppilaitoksen tarjoamilla opinnoilla. Opintoihin on rajatusti paikkoja ja niille ilmoittaudutaan kunkin oppilaitoksen omilla sivuilla EduFutura-opintotarjotin linkin kautta.

MOOC-kurssit

Voit valita MOOC (Massive Open Online Courses) -kursseja oman opintopolkusi osaksi. Voit sijoittaa niitä HOPSiisi esim. seuraavilla tavoilla:

  • vapaasti valittaviin opintoihin
  • osasuorituksina Jamkin opintojaksoissa
  • valinnaisiin ammattiopintoihin

Toimit itsenäisesti MOOC-kurssien valinnassa ja vastaat opintojen etenemisestä ja mahdollisista kustannuksista.

MOOC-kurssien tulee tukea tutkintosi osaamistavoitteiden saavuttamista tullakseen hyväksiluetuksi osana HOPSia. Jamk ei vastaa MOOC-kurssien järjestämisestä eikä laadusta, joten ennen niiden suorittamista sinun tulee keskustella niistä ko. opintojen vastuuhenkilön tai opettajatutorin kanssa. Kysy tutkinto-ohjelmasi suosittelemia MOOC-kursseja opettajaltasi.

Voit etsiä itsenäisesti MOOC-kursseja esimerkiksi seuraavista paikoista:

Aasia-opinnot verkossa

Yliopistojen Aasia-verkoston tarjoamilla kanditason verkkokursseilla saat perustiedot Itä-, Kaakkois- ja Etelä-Aasian historiasta ja nyky-yhteiskunnista, sekä Itä- ja Kaakkois-Aasian liiketoimintaympäristöstä. Kurssit sopivat kaikille Aasiasta kiinnostuneille! Kurssit ovat ilmaisia kaikille Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille.